Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

O kraji - Karlovarský kraj

Území Karlovarského kraje (www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz) je druhé nejmenší v České republice. Tvoří jej 3 okresy - Cheb, Karlovy Vary a Sokolov, správním centrem kraje jsou Karlovy Vary. Sídelní struktura kraje je poměrně heterogenní, pro velkou část území je typický vyšší počet malých obcí, v oblasti pánví se nacházejí relativně velká města.
Značně členitý povrch kraje tvoří na severu západní část Krušných hor, přecházející v Ašském výběžku do Smrčin, na jihu pak Slavkovský les. Mezi nimi, podél toku Ohře, se rozkládá Sokolovská pánev, která je hospodářským těžištěm kraje.
Vývoj tohoto území ovlivňuje přírodní bohatství. V minulosti to byla těžba rud, po druhé světové válce těžba uranu na Jáchymovsku. V současné době tvoří největší bohatství kraje ložiska hnědého uhlí v Sokolovské a Chebské pánvi a významná naleziště keramických surovin, zejména kaolinu. Nejcennějším přírodním bohatstvím jsou však minerální prameny, jejichž využívání v řadě lázní tvoří charakteristický rys kraje.
Surovinová základna kraje - povrchová těžba hnědého uhlí na Sokolovsku a těžba kaolínů způsobila rozsáhlou devastaci území. Mezi významná průmyslová odvětví patří zpracovatelský průmysl - výroba elektřiny, průmysl skla, keramiky a porcelánu. V kraji je i tradiční průmyslová výroba - potravinářský průmysl, textilní průmysl, průmysl strojírenský a významná produkce hudebních nástrojů.
Západní část Krušných hor je vyhledávaná oblast rekreace a turistiky v rámci celé České republiky. Významná centra lázeňství - Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart (dětská léčebna) patří mezi významná centra lázeňství ve střední Evropě. Tyto centra doplňují lázně v Jáchymově, využívající místní radioaktivní vody.
Z hlediska cestovního ruchu náleží celé území Karlovarského kraje do turistického marketingového regionu Západočeské lázně.
Na území Karlovarského kraje vyhlášena chráněná krajinná oblast Slavkovský les. I přes to patří území kraje mezi nejvíce postiženým krajinám republiky.
Všechny okresy kraje jsou zapojeny do činnosti v rámci Euroregionu Egrensis , ve kterém se rozvíjí přeshraniční spolupráce se Spolkovou republikou Německo.