Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Tachovsko - Stříbrsko - turistická oblast

Turistická oblast Tachovsko-Stříbrsko je součástí většího turistického regionu Západočeské lázně a patří do Plzeňského kraje.

Oblast se nachází v horské části Českého lesa a jeho podhůří v sousedství nejsilnějšího lázeňského regionu v ČR. Je to oblast zvlněná pohořím Českého lesa s nízkou hustotou osídlení. Mezi charakteristické znaky patří četné historické památky, horská a podhorská krajina, venkovská krajina, lázeňství a návaznost na lázeňský region Karlovarského kraje.
V cestovním ruchu se rozvíjí zejména pěší turistika, poznávací turistika, cykloturistika, venkovská turistika a agroturistika a lázeňství.

Klášter Kladruby u Stříbra založil Vladislav I. v r. 1115. Návštěvníci si tu mohou prohlédnout sochy M. B. Brauna a expozici věnovanou sv. Janu Nepomuckému. Kostel Nanebevzetí Panny Marie přestavěny J. B. Santinim v 18. století ve stylu barokní gotiky patří k největším v Čechách.
Klášter ve Stříbře je bývalý minoritský klášter založený ve 13. století. Po barokní přestavbě byl zrušen Josefem II. a po požáru v r. 1791 opuštěn. Dnes si můžeme prohlédnout křížovou chodbu a rajský dvůr i muzejní expozice. Při výkopech v r. 1953 zde byly objeveny ostatky dvou generálů zavražděných společně s Albrechtem z Valdštejna v Chebu.
Klášter v Tachově je bývalý františkánský klášter z r. 1466, barokně přestavěný. Mimo jiné je zde k vidění sousoší Poslední večeře Páně v životní velikosti nebo funkční píšťalový orchestrion s měchy.
Hrad Přimda je nejstarším kamenným hradem na našem území, založený na počátku 12. století, který náležel k soustavě strážních hradů a byl i celnicí Českého království. Jeho zříceniny stojí na stejnojmenném kopci v přírodní rezervaci. Návštěvníky upoutá hranolová věž z lomového kamene obezděná zevně i uvnitř žulovými kvádry.
Město Stříbro leží nad údolím Mže a první písemné údaje o městě jsou z r. 1183. Historické jádro města bylo vyhlášeno památkovou zónou, mimořádně hodnotná je renesanční radnice s překrásnou sgrafitovou výzdobou. Dále se zde nachází celá řada významných objektů a také krásné renesanční portály domů.
Tachov patří k nejstarším sídelním celkům západních Čech, založeným kolem r. 1126. Chloubou Tachova jsou městské hradby ze 14. století, které upoutají svojí zachovalostí a nevšedním tvarem věží. Zámek je klasicistně přestavěn a v dnešní době využíván Městským úřadem a Základní uměleckou školou. Ke zdařile opraveným památkám města patří barokní mlýn založený majitelem Tachova Janem Filipem Husmannem z Namédy z r. 1645. V nejbližším okolí jsou dva monumentální památníky - mohyla obětem pochodu smrti za 2. světové války a husitský památník na Vysoké, upomínající na bitvu u Tachova v r. 1427.

Konstantinovy Lázně leží ukryty uprostřed lesů v nadmořské výšce 520 m v bezprostřední blízkosti hranice s Bavorskem v jedné z ekologicky nejčistších oblastí ČR. Lázně jsou zaměřeny na rehabilitaci po srdečních onemocněních a operacích.
Zajímavé jsou i výlety a procházky do okolí, cykloturistické výlety nebo projížďky na koních.

Díky své poloze a dopravní dostupnosti se jedná o oblast s významným potenciálem cestovního ruchu. Kromě blízkosti významného německého trhu a výborné dopravní dostupnosti z hlavního města Prahy je významným aspektem i přirozená návaznost na nejsilnější lázeňský region v ČR. Tržní pozici ale oslabuje nižší podnikatelská aktivita a nižší úroveň vybavenosti službami. Aktuální nabídka produktů a produktových balíčků patří rovněž k nejslabším v ČR.

Příležitost v rozvoji cestovního ruchu přestavují projekty, jako jsou např.:

  • rekonstrukce jízdárny ve Světcích u Tachova
  • zámek Bezdružice
  • rekreační středisko Pavlův Studenec
  • Garni hotel Chodovar
  • vybudování 12-ti menších až středních multikulturních zábavních center v turistických centrech Tachovska - Tachov, Stříbro, Planá.