Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Západočeské lázně - turistický region

Kraj léčivých pramenů, bohaté historie, úchvatné přírody a pohostinných lidí...

Tento turistický region se rozprostírá na území krajů Karlovarského a části Plzeňského.
Turistický region Západočeské lázně zahrnuje území tří turistických oblastí:
Tachovsko-Stříbrsko, Západočeský lázeňský trojúhelník a Krušné hory-západ.

Přírodní podmínky jsou hlavním předpokladem rozvoje cestovního ruchu. Území regionu je v evropském měřítku ojedinělé počtem vývěrů minerálních vod a plynů a pestrostí jejich chemického složení. Počet vývěrů dosahuje několika set. Hlavními lokalitami s vyhlášenými ochrannými pásmy jsou Karlovy Vary s termálními uhličitými vodami, Jáchymov s termálními radioaktivními vodami a Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, lázně Kynžvart, Kyselka, Korunní, Nová Ves se studenými uhličitými vodami. Velká část krajiny je krajinou kulturní, poznamenanou v kladném slova smyslu historickými zásahy člověka.

Kulturní a památkové dědictví je spolu s přírodním bohatstvím dalším předpokladem rozvoje cestovního ruchu. Typově jsou zde zastoupeny všechny druhy památek - hrady a zámky, historická městská architektura s městskými domy, kolonádami a lázeňskými objekty, stavby lidové architektury, technické památky, drobná městská i venkovská architektura.
Nejnavštěvovanějšími objekty jsou hrad Loket, zámek Kynžvart a klášter Teplá.
Nejcharakterističtějším rysem regionu je ale lázeňství v proslulém lázeňském trojúhelníku Karlovy Vary - Mariánské Lázně - Františkovy Lázně. Věhlasu se díky svým radioaktivním pramenům stále více přibližují také lázně Jáchymov. Mezi méně známá lázeňská místa patří lázně Kynžvart a Konstantinovy Lázně. Lázeňské služby poskytuje na 75 lázeňských zařízení. Pobyt v lázeňském zařízení lze zpestřit návštěvou místních pamětihodností, procházkou parkem či objevováním nespočetných naučných stezek.

Pro milovníky zimních sportů skýtají jedinečné lyžařské podmínky horská střediska Krušných hor - Boží Dar, Klínovec, Potůčky a Pernink. V regionu jsou také golfová hřiště. Celé území je protkáno i sítí značených turistických cest a cyklostezek. Je zde též mnoho příležitosti pro provozování vodních sportů a plavání. Dobré podmínky naleznou milovníci koupání, kempování a rybaření na přehradách Jesenice a Skalka nedaleko Chebu.

Cestovní ruch se společně s lázeňstvím podílí cca 10 - 15 % na hrubém domácím produktu Karlovarského kraje. O rozvoji služeb cestovního ruchu vypovídá také vysoký počet podnikatelských subjektů v cestovním ruchu v sektoru pohostinství a ubytování.

Region představuje vysoký podíl na celkovém počtu turistů v ubytovacích zařízeních ČR. Dlouhodobě se vyznačuje nejvyšší délkou pobytu, která činí téměř dvojnásobek oproti průměru ČR. Počtem lůžek je region na předním místě v republice. Má také silně nadprůměrný podíl hotelového ubytování. Více než polovinu hostů ubytovacích zařízení tvoří cizinci, převážně z Německa, Ruska, Polska, Nizozemska a USA. Ti také tvoří cca 30 % všech návštěvníků.

Na základě zhodnocení předpokladů rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v regionu jsou stanoveny nové formy cestovního ruchu:

 1. wellness pobyty zdravotní, rehabilitační, rekondiční, kondiční cestovní ruch, "zdraví, ze kterého mají všichni radost"
 2. cykloturistika i pro "novou střední třídu"
 3. venkovský cestovní ruchagroturistika, jezdecká turistika, kempinkový cestovní ruch, poznání alternativního způsobu života v blízkém kontaktu s přírodou, přímá spoluúčast na zemědělských činnostech
 4. montánní cestovní ruch s návštěvou hornických oblastí a nalezišť, zážitky spojené s podzemními prostorami
 5. ekologický cestovní ruch představující ekoturistiku pro návštěvníky s hlubokým zájmem o přírodu a její ochranu spojenou s návštěvou atraktivních přírodních území a nabídkou ekologických informací

Svůj význam si zachovávají i tradiční a další rozvojové segmenty: dlouhodobé léčebné pobyty v lázních, zimní rekreační pobyty v Krušných horách, městský cestovní ruch představující jednodenní či krátkodobé pobyty za poznáním, zábavou, gastronomií, různými akcemi a nákupem, krátkodobý kulturně zaměřený cestovní ruch, delší letní pobyty převážně rodin s dětmi spojené s pobyty zaměřenými na koupání, cykloturistiku, poznání okolí atd., kongresový cestovní ruch, incentivní cestovní ruch, poutní cestovní ruch, lovecká turistika, rybolov.

Obecnými strategickými cíli a principy rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v regionu jsou:

 1. přírodní léčivé zdroje, krajina a kulturní a historické památky jako hlavní zdroje rozvoje cestovního ruchu
 2. preference spíše kvalitativního než kvantitativního rozvoje cestovního ruchu
 3. trvalá péče o dobré jméno oblasti
 4. udržení si pravidelných návštěvníků a získávání nových cílových skupin návštěvníků
 5. podpora konkurenceschopnosti a inovační schopnosti podnikatelů v cestovním ruchu
 6. rozvoj oblastí, kde se jedná o zvýšení zaměstnanosti a životní úrovně místního obyvatelstva
 7. vytvoření profesionálního regionálního managementu cestovního ruchu

Pro naplnění uvedených obecných cílů rozvoje cestovního ruchu a lázeňství je stanovena řada dílčích cílů a prováděcích opatření,  ke kterým existují konkrétní projekty nebo projektové záměry.