Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Obce s rozšířenou působností

Definice obce s rozšířenou působností (ORP, obce III): Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným úřadem.
Obce s rozšířenou působností vznikly 1.1.2003 v rámci reformy územní veřejné správy.

Ukazatele obvodů obcí s rozšířenou působností v kraji k 31.12.2021
 
Správní obvod ORP Počet obyvatel ORP Rozloha ORP (km2) Pověřené obce (počet) Obce (počet)
16 871 143,75 1 5
Cheb 47 890 496,81 1 21
Karlovy Vary 83 689 1 171,42 5 41
Kraslice 12 666 264,53 1 8
Mariánské Lázně 23 197 405,33 1 14
Ostrov 26 363 339,30 1 15
Sokolov 72 534 489,20 5 30
Zdroj dat: ČSÚ