Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sociální prostředí Moravskoslezského kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Moravskoslezského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2021 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem1 177 98910 516 707
Míra celkového přírůstku obyvatel-4,622,08
Průměrný důchod celkem14 82214 815
Počet zařízení sociální péče celkem4753 529
Dokončené byty celkem2 69134 581
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem7473
Zdroj dat: ČSÚ