Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sociální prostředí Moravskoslezského kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Moravskoslezského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2015 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem1 213 31110 553 843
Míra celkového přírůstku obyvatel-3,591,48
Průměrný důchod celkem11 01410 994
Počet zařízení sociální péče celkem4573 343
Dokončené byty celkem2 18725 095
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem7375