Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

O kraji - Moravskoslezský kraj

Správním centrem moravskoslezského kraje (www.msk.cz) je Ostrava, kde žije asi čtvrtina obyvatelstva. Počtem obyvatel zaujímá kraj 3. místo z krajů ČR. V kraji je značně nevyrovnaná hustota obyvatelstva, kde na jedné straně najdeme místa s velkou koncentrací obyvatel (Ostrava, Karviná) a na straně druhé oblasti téměř neosídlené (Bruntál). Moravskoslezský kraj se nachází na severovýchodě České republiky a značnou částí hraničí s Polskem, sousedí také se Slovenskem a s krajem Olomouckým a Zlínským. Kraj je tvořen šesti okresy - Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava.
Moravskoslezský kraj má převážně hornatý povrch, kde najdeme pohoří Hrubý a Nízký Jeseník a Moravskoslezské Beskydy. Střední část kraje vyplňuje Ostravská pánev.
Hlavním bohatstvím kraje jsou zásoby kvalitního černého uhlí, které zasahují až do podhůří Beskyd. Jsou zde i zásoby kvalitního vápence a sádrovců a menší ložiska zemního plynu.
V hospodářství výrazně dominuje průmysl. Výrazný podíl má stále těžba uhlí a energetický a hutní průmysl, i když tato odvětví se restrukturalizují a utlumují. Dále je zde významný průmysl chemický, farmaceutický a potravinářský.
Zemědělství se daří pouze v nižších polohách, kde se pěstují obilniny. V horských oblastech je významné pastevectví.
Z hlediska životního prostředí patří kraj k nejzatíženějším regionům v ČR. Problémy spočívají v kontaminaci půdy a v ekologických škodách způsobených těžbou a důlními poklesy. I když se značně zlepšila kvalita ovzduší, zejména oblast černouhelných pánví je stále velice zatížená. Naproti tomu horské oblasti Beskyd a Jeseníků jsou pro svoji malou hustotu obydlení velmi často vyhledávány turisty.
Na území Moravskoslezského kraje najdeme CHKO Poodří a značnou část CHKO Beskydy. Kraj má také mnohé architektonické památky v podobě hradů, zámků a městských památkových rezervací. Často navštěvovaný je také skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. V oblasti Jeseníků najdeme také lázně, např. Karlova Studánka a Darkov.
Z hlediska cestovního ruchu náleží celé území Moravskoslezského kraje do turistického marketingového regionu Severní Morava a Slezsko.
Vzhledem k poloze Moravskoslezského kraje je mnoho obcí a měst zapojeno do přeshraniční spolupráce přes Euroregiony. Jsou to Euroregion Praděd (okres Bruntál), Euroregion Silesia (okres Opava), Euroregion Těšínské Slezsko (okres Karviná, Frýdek-Místek) a Euroregion Beskydy (okres Frýdek-Místek).