Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Opavské Slezsko - turistická oblast

Turistická oblast Opavské Slezsko je součástí většího turistického regionu Severní Morava a Slezsko a patří do Moravskoslezského kraje.

Hlavními marketingovými rysy tohoto turistického regionu jsou:

  • kulturní a historické památky
  • folklor
  • příměstská a krátkodobá turistika
  • nížinná oblast, vodní toky a plochy
  • Slezská Haná

Ukázky projektů navrhovaných marketingovými oblastmi:

  • multifunkční centrum zdraví a zábavy v Krnově ? projekt přebudování městských lázní a dobudování ubytovacích, sportovně-kulturních a nákupních kapacit
  • vybudování tábořiště v Dívčím Hradu ? jde o projekt v oblasti s téměř neexistujícími ubytovacími kapacitami
  • úzkorozchodná dráha Třemešná-Osoblaha ? projekt zaměřený na vytvoření specifického cestovního produktu využívajícího specifika této železnice v kombinaci s charakterem regionu

Nízký Jeseník je jedním z nejstarších geologických celků Evropy. Leží východně od Hrubého Jeseníku mezi Hornomoravským úvalem a severní Slezskou nížinou. Oblast na východě uzavírá Moravská brána a Slezská pánev. Je plochou vrchovinou, nejvyšší západní část dosahuje výšky kolem 800 m, nejnižší klesá na výšku 350 m.
Nízký Jeseník je protkán četnými údolími řek. K nejvýznamnějším patří Odra, Budišovka a Moravice, na jejímž toku jsou vybudovány dvě vodní nádrže ? Kružberk a Slezská Harta. V její blízkosti najdeme zajímavé sopky Velký a Malý Roudný, Uhlířský vrch a Venušinu sopku. Za návštěvu stojí i malebné přírodní parky Moravice, Oderské vrchy, údolí Bystřice, Sovinecko, kde se vyskytuje vzácný jesenický modřín. Rešovské vodopády na řece Huntavě patří mezi nejkrásnější v republice.
Je zde několik naučných stezek ? Bolatice, Hvozdice, Hanuše aj., turistických tras i vycházkových okruhů, pro milovníky cykloturistiky je zde cca 20 cyklotras, u Kružberku je možné horolezectví na Kružberských skalách a v zimě můžeme lyžovat v Hradci nad Moravicí nebo Vítkově, milovníci golfu jistě zajedou na 18-ti jamkové hřiště v Šilheřovicích.

Město Opava bylo založeno kolem r.1195. V r.1742 se dokonce stalo hlavním městem českého Slezska. Koncem druhé světové války byla značná část města zničena, přesto zde najdeme zachované památky ? cihlový gotický farní chrám Nanebevzetí Panny Marie, postavený na místě románského kostela ve 14.století, klášter minoritů ze 13.století, kde jsou v kryptě pohřbeni opavští Přemyslovci, barokní klášter dominikánů, založený kolem r.1291, kde je dnes galerie Domu umění. Městu dominuje věž Hláska, dokončená v r.1618, severně od centra je šestiboká Švédská kaple a v centru památné domy. Za návštěvu stojí i novorenesanční Slezské zemské muzeum, které je nejstarším muzeem v ČR.
Arboretum Nový Dvůr u Opavy bylo založeno v r.1958 a dnes obsahuje bohatou sbírku cizokrajných i domácích dřevin, subtropických a tropických rostlin a honosí se největším počtem druhů rododendronů v ČR. Při zakládání byl využit zámecký park, který byl již v letech 1906-1926 osázen vzácnými dřevinami. Areál poskytuje příjemné prostředí pro konání hudebních a jiných kulturních akcí.
Zámek Hradec nad Moravicí získal dnešní podobu po  požáru v r.1796. Nejprve prošel úpravou v empírovém stylu a pro svou fasádu dostal také přízvisko "Bílý zámek". V 19.století byl rozšířen o dvě stavby v romantickém stylu tudorské gotiky ? Červený zámek a Bílou věž.
Objekt plnil funkci významného kulturního centra a byl navštěvován umělci - F.Lizst nebo L. van Beethoven. V interiérech si můžeme prohlédnout přepychově zařízené reprezentační a společenské sály nebo stálou expozici o dějinách zámku. Je zde také hodnotná obrazová a sochařská galerie.
V nejvyšších polohách v krajině Červenohorské plošiny leží nedaleko údolí Moravice Jánské Koupele. K významným vodním zdrojům patří minerální prameny, které jsou zde známé již od 18.století. Dodnes je zde zachován cenný přírodní ráz lokality s hodnotnými krajinnými prvky v okolí, velmi příznivým klimatem a polohou.