Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní akční skupina (MAS) je forma místního partnerství, která umožňuje efektivní způsob využívání dostupných zdrojů. Jejími členy mohou být obce, jejich svazky, instituce veřejné moci, soukromé podnikatelské subjekty, neziskové organizace i samotní občané jako fyzické osoby. Ti všichni v rámci místní akční skupiny spolupracují na rozvoji a obnově venkova. Jejich projekty a aktivity jsou podpořeny čerpáním finančních prostředků z národních programů nebo z programů EU. Více http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/

Velká část místních akčních skupin se sdružuje v tzv. Národní síti Místních akčních skupin (NS MAS), která reprezentuje své členy na národní i mezinárodní úrovni, medializuje a podporuje činnost MAS při realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova apod. Více http://www.nsmascr.cz/

Jednotlivé místní akční skupiny jsou do krajů zařazeny podle krajské příslušnosti jejich sídla.

Místní akční skupiny
NázevSídlo obecForma
MAS Frýdlantsko - Beskydy z. s.Čeladnázapsaný spolek
MAS Hrubý Jeseník, z. s.Bruntálzapsaný spolek
MAS Jablunkovsko, z. s.Bystřicezapsaný spolek
MAS Lašsko, z. s.Štramberkzapsaný spolek
MAS Pobeskydí, z. s.Třanovicezapsaný spolek
MAS Regionu Poodří, z. s.Bartošovicezapsaný spolek
MAS Slezská brána, z. s.Řepištězapsaný spolek
Místní akční skupina Bohumínsko, z. s.Bohumín-Nový Bohumínzapsaný spolek
Místní akční skupina Hlučínsko z. s.Hlučínzapsaný spolek
Místní akční skupina Opavsko, z. s.Hradec nad Moravicízapsaný spolek
Rozvoj Krnovska o.p.s.Osoblahaobecně prospěšná společnost
RÝMAŘOVSKO, o.p.s.Rýmařovobecně prospěšná společnost