Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Beskydy-Valašsko - turistická oblast

Turistická oblast Beskydy-Valašsko je součástí turistického regionu Severní Morava a Slezsko a patří částečně jak do Zlínského kraje, tak i do kraje Moravskoslezského.

Charakteristické marketingové rysy tohoto území jsou:

 • malebná příroda, hory, lesy, klima
 • valašský folklor
 • významné atraktivity - Rožnovský skanzen, Pustevny
 • image lyžařského regionu
 • image zachovalé přírody
 • zábava, sport, koupání, golf - Rožnov pod Radhoštěm, Velké Karlovice

Dominující formy a typy cestovního ruchu:

 • aktivní a sportovní cestovní ruch - pěší a cykloturistika, zimní sporty, paragliding, sportovní létání
 • poznávací cestovní ruch - folklor, malebná příroda Beskyd, gastronomie
 • rekreace
 • venkovská turistika a agroturistika
 • profesní cestovní ruch - konference, incentivní turistika

Ukázky projektů navrhovaných marketingovými oblastmi:

 • rozvoj vrcholové partie Lysé hory pro potřeby cestovního ruchu
 • sportovně-rekreační areál Přístav-Soběšovice - objekt rozvoje příměstské rekreace na břehu Žermanické přehrady v těsné blízkosti Ostravsko-Karvinské aglomerace
 • rozvoj lyžařského areálu Pustevny

Valašsko má bohatou historii a množství cenných kulturních památek. Půvab krajiny a  rázovitost jeho obyvatel inspirovaly řadu básníků, spisovatelů, malířů i hudebních skladatelů. Neodmyslitelnou částí Valašska je folklor uchovávaný četnými tanečními a pěveckými soubory.
Valašsko nabízí četné možnosti provozování letních i zimních sportů. Zájemci o pěší turistiku mají k dispozici 189 km značených turistických cest, ve městech a v okolí rekreačních středisek lze pěstovat všechny druhy letních sportů včetně plavání, míčových her, tenisu, cykloturistiky, jízdy na koni, rogala nebo paraglidingu. Příznivcům zimních sportů nabízí své služby na 22 středisek se 126 lyžařskými vleky a 2 lanovkami, 91 sjezdových tratí s celkovou délkou 47 km a 55 běžeckých tratí o celkové délce 653 km. Nejpamátnější horou je Radhošť - 1129 m a nejvyhledávanějším místem Pustevny - 1018 m.

Chráněná krajinná oblast Beskydy  je členitou krajinou protkanou hlubokými údolími, mezi nimiž vyniká údolí Ostravice s četnými peřejemi. Charakteristické pro Beskydy jsou usedlosti na samotách. Silná lidová tradice je umocněna dřevěnými stavbami, kostelíky, kapličkami a zvoničkami, které najdeme nejen v podhůří, ale i na horských hřebenech. K přírodním zajímavostem patří pozůstatky původních pralesů, menší rašeliniště, horské bučiny a louky, které jsou ideálním místem pro chov ovcí. Mezi nejnavštěvovanější lokality patří Lysá hora - 1323 m, která je nejvyšším místem Beskyd. Z jejího vrcholu se otevírá pohled do okolí. Beskydy byly většinou zalesněny až po vrcholy a jen některé hřebeny jsou holé, převládá zde smrk. Květena je bohatá s několika chráněnými druhy.

V oblasti se nachází osm národních přírodních rezervací - Radhošť, Salajka, Čantoria nebo Mazák, více než 80 přírodních památek a na 34 přírodních rezervací - Klenov, Klíny, Jalovcová stráň, Mionší, Sidonie nebo Travný potok. Je zde několik naučných stezek - Jana Krafiáta, Františka Palackého, Hradní vrch, Klenov nebo Radegast, mnoho turistických tras - a cyklotras - Moravská brána, Beskydy, Odersko, Okolím Frýdku-Místku, Beskydský okruh, Hostašovice-Pustevny aj.
Pro milovníky cykloturistiky včetně jejich kol je připraven také Valašský cyklobus, který od července r. 2004 přepravuje turisty k nejznámějším trasám v Javornících a Beskydech. Získal si velikou oblibu u cyklistů a bezesporu přispěje k rozvoji turistického ruchu v oblasti, a to i v těžko přístupných místech.

Městu Štramberk na úpatí Bílé hory vévodí známá Štramberská Trúba, věž zříceniny hradu ze 13. století, která byla v r. 1903 upravena jako rozhledna. Náměstí je obklopeno pozdně barokními domy a dominuje mu chrám sv. Jana Nepomuckého, jehož interiér zdobí sousoší Kalvárie z r. 1660. Na předměstí upoutá soubor roubených chalup valašského typu s doškovými střechami.  
Hrad Hukvaldy se tyčí nad údolím řeky Ondřejnice a řadí se mezi nejrozsáhlejší zříceniny  na Moravě. Zajímavé je, že hrad nebyl nikdy dobyt, v rozvalinách se ocitl až po požáru v r. 1762. V prostorách hradu se pravidelně koná hudební festival "Janáčkovy Hukvaldy" na počest skladatele Leoše Janáčka, který je zdejší rodákem.
Město Kopřivnice je neodmyslitelně spojeno s výrobou aut značky Tatra, která má počátky v r. 1850. Zde vyráběná nákladní auta získávají přední umístění ve světových soutěžích, nejznámější je rallye Paříž-Dakar. Technické muzeum dokumentuje vývoj výroby kopřivnických automobilů až do současnosti. V moderních, netradičně řešených prostorách muzea se nachází i expozice místního rodáka, olympijského vítěze Emila Zátopka.
Lázně Klimkovice patří k nejmodernějším lázním u nás. Budova Jódových sanatorií je jednou z nejmodernějších u nás a její architektonické řešení bylo několikrát oceněno. Léčí se zde nemoci oběhového a pohybového ústrojí aj. pomocí jodobromové minerální vody z vrtů u Polanky nad Odrou.
Město Frýdek-Místek se může pochlubit renesančním zámkem, který tvoří čtyřkřídlá stavba s arkádovou chodbou a dnes zde sídlí Muzeum Beskyd. Významné architektonické dílo představuje také barokní bazilika Navštívení Panny Marie ze druhé poloviny 18. století. Jedná se o jedinou baziliku v české části Slezska.
Město Nový Jičín je poprvé připomínáno v r. 1313. V historickém jádru města se zachovalo nádherné náměstí s řadou renesančních a barokních domů s podloubím. Mezi nimi vyniká Stará pošta  z r. 1563 s dvoupatrovými arkádami. Dále jsou zde zbytky městských hradeb z 15.-16. století. Renesanční zámek Žerotínů byl postaven v polovině 16. století, později jej získalo město a objekt byl upraven na radnici. Jsou zde instalovány zajímavé expozice, z nichž je nejzajímavější kloboučnická, která dokumentuje vývoj výroby klobouků a pokrývek hlavy až do současnosti. V expozici jsou vystaveny i klobouky význačných osobností - Aloise Jiráska, Františka Palackého, Maxe Švabinského aj.
Město Příbor je jedním z nejstarších měst severovýchodní Moravy. Je lemováno ze tří stran scenérií Beskyd s vyhlídkou na Radhošť, Hukvaldy a Štramberskou Trúbu. Významnou kapitolou města je školství. Velkým přínosem bylo zřízení piaristického gymnázia v r. 1694, kdy nastal velký rozmach vzdělání. Město je rodištěm významných osobností - Dr. Sigmund Freud, sv. Jan Sarkander, arcibiskup Antonín Cyril Stojan aj.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm bylo založeno v r. 1925, kdy byl zpracován projekt muzea a začalo se se stěhováním objektů. V současné době jsou zde zpřístupněny tři rozsáhlé areály - Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská dolina, které přibližují návštěvníkům životní prostředí obyvatel Valašska v 18. a 19. století. Expozice zahrnuje i vzácné sbírkové předměty z oblasti lidového umění, odívání, keramiky, kovářství, barvířství a zemědělství a také na 80 architektonických objektů instalovaných v přírodě na ploše 80 ha. V nich je zachováno původní vybavení domácností a řemeslných dílen. Valašské muzeum v přírodě je nejstarším, největším a nejnavštěvovanějším muzeem lidové architektury ve střední Evropě. Nabízí také celoroční programy, mezi nimiž jsou pravidelně se konající: v březnu Masopust, v dubnu Velikonoční vítání jara, v červnu Texaský den a koláčová slavnost a Kovářský den, v červenci Hrnčířská sobota se Zvonečkovým jarmarkem a Anenská pouť, v srpnu Starodávný jarmark, v září Dožínky a v prosinci Vánoční valašský jarmark, Vánoce na dědině a Valašská koleda.