Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy

Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1. 9. 1999.


Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021
 
Název okresu Počet obyvatel okresu Rozloha (km2) Obce s rozšířenou působností (počet) Pověřené obce (počet) Obce (počet)
Moravskoslezský kraj 1 177 989 5 430,55 22 30 300
Bruntál 89 547 1 536,64 3 7 67
Frýdek-Místek 212 347 1 208,44 4 4 72
Karviná 240 319 356,22 5 5 17
Nový Jičín 149 919 881,85 5 8 54
Opava 173 753 1 115,87 4 4 77
Ostrava-město 312 104 331,53 1 2 13
Zdroj dat: ČSÚ