Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy

Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.


Ukazatele okresů kraje k 1. 1. 2016
Název okresuPočet obyvatel okresuRozloha (km2)Obce s rozšířenou působností (počet)Pověřené obce (počet)Obce (počet)
Moravskoslezský kraj1 213 3115 427,62230300
Bruntál93 7181 536,73767
Frýdek-Místek213 2601 208,24472
Karviná253 518356,25517
Nový Jičín151 762881,85854
Opava176 7421 113,14477
Ostrava-město324 311331,61213
Zdroj dat: ČSÚ