Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 31. 12. 2021
             
Kraj, správní obvod ORP Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel sídla ORP Hustota osídlení Počet obcí z toho: se statutem města
Moravskoslezský kraj 5 431 1 177 989   217 300 42
 
Bílovec 162 25 463 7 341 157 12 2
Bohumín 73 33 308 20 450 457 3 2
Bruntál 630 35 566 15 521 56 31 4
Český Těšín 44 24 826 23 466 559 2 1
Frenštát pod Radhoštěm 99 19 303 10 569 196 6 1
Frýdek-Místek 480 111 311 53 898 232 37 3
Frýdlant nad Ostravicí 317 24 915 9 796 78 11 1
Havířov 88 84 518 69 078 958 5 1
Hlučín 165 40 254 13 561 243 15 2
Jablunkov 176 22 364 5 284 127 12 1
Karviná 106 60 854 49 875 576 4 1
Kopřivnice 121 40 184 21 389 331 10 3
Kravaře 101 21 023 6 582 209 9 1
Krnov 574 39 120 22 664 68 25 3
Nový Jičín 275 48 118 22 807 175 16 1
Odry 224 16 851 7 274 75 10 2
Opava 567 99 316 54 837 175 41 2
Orlová 45 36 813 28 207 817 3 2
Ostrava 332 312 104 279 595 941 13 4
Rýmařov 332 14 861 7 966 45 11 2
Třinec 235 53 757 34 213 229 12 1
Vítkov 283 13 160 5 593 47 12 2
Zdroj dat: ČSÚ

Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část okresu, ale v některých případech je totožný s územím okresu.
Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem. Více informací zde.
Výběr uveřejněných statistických ukazatelů je omezen, neboť statistické údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou sledovány v takovém rozsahu jako u vyšších správních celků.