Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hospodářské prostředí Ústeckého kraje

Vybrané ekonomické údaje, charakterizující postavení Ústeckého kraje v roce 2021 v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Základní ekonomické údaje Ústeckého kraje v roce 2021
UkazatelMěrná jednotkaÚstecký krajČR
Podíl kraje na HDP%5,3100
HDP na 1 obyvatele v PPS%63,591,6
Podíl nezaměstnaných osob%5,083,49
Počet uchazečů o zam. na 1 volné pracovní místo20,8
Počet registrovaných subjektů na 1000 obyvatel222,4283
Délka silnic a dálnic na 10 000 obyvatelkm53,1153,09
Stav přímých zahr.investic na 1 000 obyvatel*mil. Kč126,01390,24
Zdroj dat: ČSÚ

*data za rok 2020; Zdroj dat: ČNB