Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Krušné hory a Podkrušnohoří - turistická oblast

Tato turistická oblast patří do turistického regionu Severozápadní Čechy a je součástí Ústeckého kraje.
Zahrnuje území původních okresů Most a Teplice a částečně okres Ústí nad Labem.

Turisticky atraktivní je oblast Krušných hor, Podkrušnohoří na své návštěvníky čeká.
Krušné hory jsou tvořeny souvislým horským pásmem táhnoucím se v délce přes 130 km. Tvoří přirozenou hranici mezi Čechami a Německem. Vlastní Krušné hory se skládají z několika celků, např. Klínovecká hornatina nebo Cínovecká planina. Výškový rozdíl mezi vrcholovými partiemi a úpatím pohoří je 700 m.
Pro milovníky zimních sportů nabízejí Krušné hory skvělé podmínky. Středisky zimní rekreace jsou např. Klínovec, Boží Dar, Jáchymov, Kovářská aj.
Návštěvníkům nabízejí mnoho možností pro letní rekreaci, horskou turistiku a cykloturistiku. V poslední době získávají oblibu také horolezectví a adrenalinové sporty. Další informace také na internetové adrese: www.ceskehory.cz/krusnehory.

Největším městem oblasti je Ústí nad Labem. I když průmyslový rozvoj nenechal v tomto městě mnoho historických památek, můžeme zde navštívit kostel Nanebevzetí Panny Marie s nejšikmější věží v ČR nebo jednu z nejnovějších staveb - Mariánský most.
Krásném Březně je zámek z 19. století a renesanční kostel sv. Floriána, na skále nad Labem se tyčí hrad Střekov, kde od dob romantismu hledalo inspiraci mnoho umělců, mezi jinými i R. Wagner. Ústecká ZOO chová mnoho vzácných druhů zvířat, které bychom v ostatních ZOO marně hledali.

Lázně Teplice jsou známé svými termálními prameny odedávna - u pramene Pravřídlo byly nalezeny římské mince. Do lázní jezdily v 19. století významné osobnosti - J. W. Goethe, L. van Beethoven, F. Chopin, J. Neruda aj. Teplicím se říkalo také "malá Paříž".
Známý je také zámek v Duchcově, který patří k nejhonosnějším v Čechách. V době, kdy patřil Valdštejnům, hostil mnoho umělců a státníků - J. S. Bach, J. W. Goethe, car Mikuláš I. aj. Zámek vyzdobili V. V. Rainer, Matyáš Bernard Braun a jiní. Jsou zde sbírky evropského nábytku a barokního umění. Zvláštní pozornost zaslouží byt Giacoma Casanovy, který zde prožil poslední léta svého života jako knihovník. Byl světoznámý jako milovník, světoběžník, filosof i spisovatel. V zahradním pavilonu najdeme velkou Rainerovu fresku, která sem byla přenesena ze zbořené špitální kaple.
Dále můžeme navštívit zámky v Jezeří, Klášterci nad Ohří, Litvínově nebo Velkém Březnu.
Děkanský chrám v Mostě je skvostem pozdní gotiky. Známý je tento objekt unikátním přesunem dlouhým 841,1 m v roce 1975. V oblasti Mostecka se také pěstuje víno.
Město Osek je známé díky cisterciáckému klášteru, který býval kulturním a hospodářským centrem oblasti již na přelomu 12. a 13. století. Klášter vlastnil doly a také první českou manufakturu. V kapitulní síni najdeme vzácný raně gotický kamenný čtenářský pult. Klášter doplňuje terasovitá zahrada.
Město Kadaň vzniklo na ostrohu nad řekou Ohří na tzv. solné stezce. Patří k nejzachovalejším městům v oblasti. Nejvýznamnější památkou je františkánský klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti sv. pomocníků. Kadaňský hrad byl založen kolem r. 1260 králem Přemyslem Otakarem II. Od 18. století sloužil jako kasárna a dnes je využit jako knihovna, obřadní síň a galerie.

Pro návštěvníky této oblasti jsou charakteristické jednodenní návštěvy, přičemž návštěvníci málo využívají pro dopravu vlak a autobus. Cizinci jsou zde spokojenější než tuzemští návštěvníci a nejméně spokojení jsou stálí obyvatelé kraje.
Tato oblast se musí vyrovnat s negativním obrazem regionu, kdy zejména Podkrušnohoří
je spojené s obrazem zničené krajiny uprostřed průmyslové zástavby.