Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy

Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.

 

Ukazatele okresů kraje k 1. 1. 2016
Název okresuPočet obyvatel okresuRozloha (km2)Obce s rozšířenou působností (počet)Pověřené obce (počet)Obce (počet)
Ústecký kraj822 8265 334,71630354
Děčín131 313908,73652
Chomutov124 335935,22544
Litoměřice119 1621 032,436105
Louny86 3991 117,63470
Most113 371467,12226
Teplice128 734468,92434
Ústí nad Labem119 512404,71323
Zdroj dat: ČSÚ