Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy

Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1. 9. 1999.

 
Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021
 
Název okresu Počet obyvatel okresu Rozloha (km2) Obce s rozšířenou působností (počet) Pověřené obce (počet) Obce (počet)
Ústecký kraj 798 898 5 338,66 16 30 354
Děčín 126 294 908,80 3 6 52
Chomutov 121 480 935,69 2 5 44
Litoměřice 117 582 1 032,41 3 6 105
Louny 85 381 1 120,98 3 4 70
Most 106 773 467,10 2 2 26
Teplice 124 472 468,92 2 4 34
Ústí nad Labem 116 916 404,75 1 3 23
Zdroj dat: ČSÚ