Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 31. 12. 2021
 
Kraj, správní obvod ORP Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel sídla ORP Hustota osídlení Počet obcí z toho: se statutem města
Ústecký kraj 5 339 798 898 150 354 59
Bílina 124 19 400 14 420 157 8 2
Děčín 554 74 944 47 029 135 34 5
Chomutov 486 79 204 46 263 163 25 3
Kadaň 450 42 276 17 628 94 19 5
Litoměřice 471 57 785 22 950 123 40 6
Litvínov 236 35 650 22 482 151 11 5
Louny 473 42 895 17 760 91 41 2
Lovosice 262 27 238 8 605 104 32 3
Most 231 71 123 62 866 308 15 1
Podbořany 341 15 472 6 248 45 11 4
Roudnice nad Labem 300 32 559 12 506 108 33 2
Rumburk 266 31 999 10 679 120 12 7
Teplice 345 105 072 48 766 304 26 7
Ústí nad Labem 405 116 916 90 378 289 23 4
Varnsdorf 89 19 351 14 738 218 6 2
Žatec 307 27 014 18 570 88 18 1
Zdroj dat: ČSÚ

Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část okresu, ale v některých případech je totožný s územím okresu.
Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem. Více informací zde.
Výběr uveřejněných statistických ukazatelů je omezen, neboť statistické údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou sledovány v takovém rozsahu jako u vyšších správních celků.