Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 1. 1. 2016
Kraj, správní obvod ORPRozloha v km2Počet obyvatelPočet obyvatel sídla ORPHustota osídleníPočet obcíz toho: se statutem města
Ústecký kraj5 335822 82615435459
Bílina12422 41317 11218182
Děčín55477 90249 739141345
Chomutov48681 57248 710168253
Kadaň44942 76317 83995195
Litoměřice47159 18824 106126406
Litvínov23637 72424 485160115
Louny47343 43718 40792412
Lovosice26227 4458 710105323
Most23175 64767 002327151
Podbořany33815 7016 38647114
Roudnice nad Labem30032 52912 995108332
Rumburk26633 16111 179125127
Teplice345106 32149 959308267
Ústí nad Labem405119 51293 248295234
Varnsdorf8920 25015 61122862
Žatec30727 26119 27189181
Zdroj dat: ČSÚ

Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část okresu, ale v některých případech je totožný s územím okresu.
Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem. Více informací zde.
Výběr uveřejněných statistických ukazatelů je omezen, neboť statistické údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou sledovány v takovém rozsahu jako u vyšších správních celků.