Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Děčínsko a Lužické hory - turistická oblast

Tato turistická oblast se rozkládá v severozápadním výběžku Čech v turistickém regionu Severozápadní Čechy jako součást Ústeckého kraje.

Oblast Děčínska zahrnuje jedny z nejkrásnějších oblastí u nás. Nachází se zde několik přírodních rezervací - Arba, Čabel, Pavlino údolí, Pekelský důl nebo Světlík, Národní park České Švýcarsko, národní přírodní památky Pravčická brána a Zlatý vrch a chráněná krajinná oblast Labské pískovce.

Národní park České Švýcarsko se vyčleňuje z chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Jde o jednu z nejzachovalejších částí Děčínské vrchoviny. Zaujímá plochu necelých 79 km2 a hraničí s Národním parkem Saské Švýcarsko na německé straně. Prostor je povrchově a výškově velmi členitý, najdeme tu mnoho skalních útvarů - soutěsky, brány, stěny, voštiny.
Pravčická brána představuje největší přírodní skalní oblouk ve střední Evropě - 16,5 m široký a 16 m vysoký. Nedaleko blízké Mezní louky je Malá Pravčická brána. Řeka Kamenice protéká hlubokými soutěskami do Hřenska, brány celé oblasti. V létě jsou soutěsky cílem mnoha výletů.
Romantika kaňonů přitahuje i vodáky. Tichá soutěska je 50-100 m hluboký kaňon s prohlubněmi a "obřími hrnci". Část soutěsky je přístupná jen po vodě. Jetřichovické stěny jsou zajímavé skalní město protkané suchými a říčními kaňony. Stěny bývají cílem pro horolezce. Říčka Křimice vytvořila Kyjovské údolí asi 6,5 km dlouhé a až 50 m hluboké. Jsou zde peřeje a břehové porosty.
Labské pískovce jsou chráněnou krajinnou oblastí zahrnující část Děčínské vrchoviny. Najdeme v ní skalní města s hlubokými soutěskami a roklemi. Mezi nejzajímavější místa patří Pavlino údolí, asi 3 km dlouhý zalesněný kaňon. Přírodní památka Tiské stěny představuje téměř dokonalé skalní město vzniklé erozí z pískovcové desky. U jižního zlomového okraje dosahují stěny výšky až 70 m.
Oblastí Malých a Velkých Tiských stěn prochází naučná stezka. Nejlepší vyhlídkové místo nad kaňonem Labe je Belveder na terase bývalého letohrádku. Vidíme odtud hladinu řeky, která u Hřenska představuje nejnižší místo v ČR - 115 m n. m.
Lužické hory slouží hlavně k letní rekreaci. Mezi nejzajímavější místa oblasti patří vrch Jedlová se dvěma telekomunikačními věžemi a rozhlednou. U Horní Světlé je Sirný pramen pojmenovaný podle shluků žlutých a červených barev v prameništi potoka připomínajících síru. U skalního masivu Milštejn se utvořila skalní brána. V okolí najdeme také jeskyně, památné stromy a pramen pitné vody. Skalnatý vrch Pustý zámek je znám vodorovnými odlučnými sloupci čediče.
Zámek v Benešově nad Ploučnicí reprezentuje u nás vzácnou saskou renesanci. Starší ze dvou částí zámku vznikla z měšťanského domu přístavbami a je doplněna osmibokou věží. Horní i dolní zámek byly propojeny pomocí hradební chodby s kostelem Narození P. Marie se Salhausenskou kaplí vyzdobenou krásnými renesančními náhrobky s epitafy.
Dále můžeme navštívit zámky ve Šluknově, Děčíně nebo v České Kamenici.
ZOO v Děčíně má velkou expozici fauny Českého Švýcarska. Třetinu zde chovaných ptáků a savců tvoří ohrožené druhy. Je zde i atrakce pro děti - malá hospodářská zvířata.