Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní akční skupina (MAS) je forma místního partnerství, která umožňuje efektivní způsob využívání dostupných zdrojů. Jejími členy mohou být obce, jejich svazky, instituce veřejné moci, soukromé podnikatelské subjekty, neziskové organizace i samotní občané jako fyzické osoby. Ti všichni v rámci místní akční skupiny spolupracují na rozvoji a obnově venkova. Jejich projekty a aktivity jsou podpořeny čerpáním finančních prostředků z národních programů nebo z programů EU. Více http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/

Velká část místních akčních skupin se sdružuje v tzv. Národní síti Místních akčních skupin (NS MAS), která reprezentuje své členy na národní i mezinárodní úrovni, medializuje a podporuje činnost MAS při realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova apod. Více http://www.nsmascr.cz/

Jednotlivé místní akční skupiny jsou do krajů zařazeny podle krajské příslušnosti jejich sídla.

Místní akční skupiny
NázevSídlo obecForma
MAS CÍNOVECKO o.p.s.Dubíobecně prospěšná společnost
MAS České středohoří, z.s.Ploskovicezapsaný spolek
MAS Český sever, z.s.Varnsdorfzapsaný spolek
MAS Labské skály z.s.Jílovézapsaný spolek
MAS Naděje o.p.s.Mostobecně prospěšná společnost
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.Droužkovicezapsaný spolek
Místní akční skupina Podřipsko z.s.Roudnice nad Labemzapsaný spolek
SERVISO o.p.s.Třebívliceobecně prospěšná společnost