Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

České středohoří a Žatecko - turistická oblast

Turistická oblast České středohoří a Žatecko se rozkládá na části turistického regionu Severozápadní Čechy a patří do Ústeckého kraje.
Tato oblast zahrnuje bývalé okresy Louny a Litoměřice a částečně i okres Ústí na Labem.

České středohoří je atraktivním turistickým regionem zajímavým jak pro pěší turistiku - např. naučné stezky, tak i pro jiné sporty, např. kopec Raná, kde se nachází středisko sportovního létání na rogalech a větroních. Pořádají se zde také modelářské soutěže.

České středohoří je v polovině rozdělené průlomem Labe, které tu vytvořilo nádherné asi     4 km dlouhé údolí nazvané Brána Čech - Porta Bohemica. Sopečný původ vtiskl horám jejich charakteristický tvar kupy - Říp nebo kužele - Milešovka. Pohoří ukrývá mnoho zajímavých geologických útvarů, např. lávové proudy - Hradišťany, suťová pole na svazích hor - Plešivec, pěti až šestiboké odlučné sloupce čediče - Panská skála nebo Radobýl, hluboká údolí - Oparenské nebo Bobří soutěska nebo vodopády na Podlešínském potoce. Chráněná krajinná oblast zahrnuje ze 62% zemědělskou půdu. Na ploše této oblasti je vyčleněno na 40 chráněných území a 97 chráněných stromů. Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí. Díky vhodným podmínkám byla oblast velice brzy osídlena a kultivována. Během staletí se zde vyvinula harmonicky utvářená krajina typického reliéfu ovocných sadů,  protkaná množstvím sídel s historickou zástavbou.
Milešovka je nejvyšší horou Českého středohoří - 837 m a je také největrnější horou v ČR. Na vrcholu je meteorologická stanice s rozhlednou z roku 1904.
Hora Říp je pro náš národ nejpamátnější horou, protože zde se podle legendy zastavil praotec Čech, rozhlédl se po úrodné krajině a usadil se zde se svým kmenem. Říp se zvedá do výšky 180 m nad okolními nížinami v povodí Labe, Ohře a Vltavy. Na vrcholu je rotunda sv.Jiří již z 11.století. Každý rok se zde koná v dubnu svatojiřská pouť.
Město Louny je městskou památkovou rezervací. Kromě starobylých domů a dlouhého úseku hradeb s baštami je zde gotický kostel sv.Mikuláše s trojdílnou stanovou střechou, který je na seznamu národních kulturních památek.
Terezín byl postaven na pilotech a roštech za Josefa II. jako vojenská pevnost. Dochovalo se zde téměř celé opevnění města ve tvaru protáhlého osmiúhelníku s bastiony a s oddělenou Malou pevností. Město je téměř čistě klasicistní. Malá pevnost se stala během německé okupace proslulým koncentračním táborem, kde zahynulo mnoho Židů.
Zámek Krásný Dvůr byl přestavěn podle návrhů F.M.Kaňky. V cenném anglickém parku  93 ha velkém - prvním anglickém parku u nás ovlivněném stavbami ve Versailles - je mnoho romantických staveb z 18.-19.století a soustava rybníků. Najdeme tu i tisíciletý dub s kmenem s obvodem 8,7 m.
Město Litoměřice má na dvouhektarovém náměstí zajímavé renesanční měšťanské domy. Jsou zde i sklepení až tři podlaží hluboká a na jižní straně města se zachovaly hradby. Je tady také barokní katedrála sv.Štěpána a v kostele Všech svatých jsou pohřbeni stavitelé G. a O.Broggiové. Populární je také každoroční výstava Zahrada Čech v září na výstavišti.
Zámek Libochovice je ukázkou barokního stylu. Je zde zajímavá knihovna, sbírky osmi kachlových kamen, porcelánu, gobelínů a pamětní síň rodáka J.E.Purkyně. Zámek obklopuje anglický park s rozlohou 25 ha částečně změněný na francouzský podle versailleského vzoru.

Dále je zde zámek v Ploskovicích nebo hrad Budyně nad Ohří či zřícenina hradu Házmburk

Chmelařská oblast v okolí Žatce a Loun vznikala již ve 14.století. Žatecký chmel se stal evropským měřítkem kvality. V roce 1922 zde byla zákonem zřízena Veřejná známkovna chmele, která funguje dodnes. Každoročně koncem srpna se v Žatci koná dočesná - Žatecká slavnost chmele.
Nejenom chmel a pivo jsou charakteristické pro tuto oblast, ale pěstuje se zde i víno.
Najdeme tady vinařské oblasti Roudnickou a Žernoseckou. Roudnická vinařská oblast se rozprostírá okolo řeky Labe a nachází se na katastru šesti obcí. Vinice jsou vysázeny na příkrých svazích. Z pěstovaných odrůd se zde daří nejvíce odrůdě Sylvánské zelené.