Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

České středohoří a Žatecko - turistická oblast

Turistická oblast České středohoří a Žatecko se rozkládá na části turistického regionu Severozápadní Čechy a patří do Ústeckého kraje.
Tato oblast zahrnuje bývalé okresy Louny a Litoměřice a částečně i okres Ústí na Labem.

České středohoří je atraktivním turistickým regionem zajímavým jak pro pěší turistiku - např. naučné stezky, tak i pro jiné sporty, např. kopec Raná, kde se nachází středisko sportovního létání na rogalech a větroních. Pořádají se zde také modelářské soutěže.

České středohoří je v polovině rozdělené průlomem Labe, které tu vytvořilo nádherné asi 4 km dlouhé údolí nazvané Brána Čech - Porta Bohemica. Sopečný původ vtiskl horám jejich charakteristický tvar kupy - Říp nebo kužele - Milešovka. Pohoří ukrývá mnoho zajímavých geologických útvarů, např. lávové proudy - Hradišťany, suťová pole na svazích hor - Plešivec, pěti až šestiboké odlučné sloupce čediče - Panská skála nebo Radobýl, hluboká údolí - Oparenské nebo Bobří soutěska nebo vodopády na Podlešínském potoce. Chráněná krajinná oblast zahrnuje ze 62 % zemědělskou půdu. Na ploše této oblasti je vyčleněno na 40 chráněných území a 97 chráněných stromů. Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí. Díky vhodným podmínkám byla oblast velice brzy osídlena a kultivována. Během staletí se zde vyvinula harmonicky utvářená krajina typického reliéfu ovocných sadů, protkaná množstvím sídel s historickou zástavbou.
Milešovka je nejvyšší horou Českého středohoří - 837 m a je také největrnější horou v ČR. Na vrcholu je meteorologická stanice s rozhlednou z roku 1904.
Hora Říp je pro náš národ nejpamátnější horou, protože zde se podle legendy zastavil praotec Čech, rozhlédl se po úrodné krajině a usadil se zde se svým kmenem. Říp se zvedá do výšky 180 m nad okolními nížinami v povodí Labe, Ohře a Vltavy. Na vrcholu je rotunda sv. Jiří již z 11. století. Každý rok se zde koná v dubnu svatojiřská pouť.
Město Louny je městskou památkovou rezervací. Kromě starobylých domů a dlouhého úseku hradeb s baštami je zde gotický kostel sv. Mikuláše s trojdílnou stanovou střechou, který je na seznamu národních kulturních památek.
Terezín byl postaven na pilotech a roštech za Josefa II. jako vojenská pevnost. Dochovalo se zde téměř celé opevnění města ve tvaru protáhlého osmiúhelníku s bastiony a s oddělenou Malou pevností. Město je téměř čistě klasicistní. Malá pevnost se stala během německé okupace proslulým koncentračním táborem, kde zahynulo mnoho Židů.
Zámek Krásný Dvůr byl přestavěn podle návrhů F. M. Kaňky. V cenném anglickém parku  93 ha velkém - prvním anglickém parku u nás ovlivněném stavbami ve Versailles - je mnoho romantických staveb z 18.-19. století a soustava rybníků. Najdeme tu i tisíciletý dub s kmenem s obvodem 8,7 m.
Město Litoměřice má na dvouhektarovém náměstí zajímavé renesanční měšťanské domy. Jsou zde i sklepení až tři podlaží hluboká a na jižní straně města se zachovaly hradby. Je zde také barokní katedrála sv. Štěpána a v kostele Všech svatých jsou pohřbeni stavitelé G. a O. Broggiové. Populární je také každoroční výstava Zahrada Čech konaná v září na místním výstavišti.
Zámek Libochovice je ukázkou barokního stylu. Je zde zajímavá knihovna, sbírky osmi kachlových kamen, porcelánu, gobelínů a pamětní síň rodáka J. E. Purkyně. Zámek obklopuje anglický park s rozlohou 25 ha částečně změněný na francouzský podle versailleského vzoru.

Dále je zde zámek v Ploskovicích nebo hrad Budyně nad Ohří či zřícenina hradu Házmburk.

Chmelařská oblast v okolí Žatce a Loun vznikala již ve 14. století. Žatecký chmel se stal evropským měřítkem kvality. V roce 1922 zde byla zákonem zřízena Veřejná známkovna chmele, která funguje dodnes. Každoročně koncem srpna se v Žatci koná dočesná - Žatecká slavnost chmele.
Nejenom chmel a pivo jsou charakteristické pro tuto oblast, ale pěstuje se zde i víno.
Najdeme tady vinařské oblasti Roudnickou a Žernoseckou. Roudnická vinařská oblast se rozprostírá okolo řeky Labe a nachází se na katastru šesti obcí. Vinice jsou vysázeny na příkrých svazích. Z pěstovaných odrůd se zde daří nejvíce odrůdě Sylvánské zelené.