Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sociální prostředí Ústeckého kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Ústeckého kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2021 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem798 89810 516 707
Míra celkového přírůstku obyvatel-3,362,08
Průměrný důchod celkem14 44614 815
Počet zařízení sociální péče celkem3863 529
Dokončené byty celkem129034 581
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem8273
Zdroj dat: ČSÚ