Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sociální prostředí Ústeckého kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Ústeckého kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2015 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem822 82610 553 843
Míra celkového přírůstku obyvatel-1,391,48
Průměrný důchod celkem10 76910 994
Počet zařízení sociální péče celkem3583 343
Dokončené byty celkem81625 095
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem8475