Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sociální prostředí Libereckého kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Libereckého kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2021 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem437 57010 516 707
Míra celkového přírůstku obyvatel0,112,08
Průměrný důchod celkem14 64014 815
Počet zařízení sociální péče celkem1413 529
Dokončené byty celkem86434 581
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem8673
Zdroj dat: ČSÚ