Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Český sever - turistický region

Oblast mimořádně hodnotné kulturní krajiny, turisticky atraktivní jak v zimě, tak i v létě

Turistický region Český sever je součástí Libereckého kraje a rozděluje se do dalších čtyř
turistických oblastí: Máchův kraj, Lužické hory a Ještědský hřbet, Frýdlantsko a Jizerské hory.

Oblast je součástí urbanizovaného pásu, spojujícího sever Evropy a Berlín s Prahou, Vídní a jihovýchodní Evropou. Má velmi dobrou pozici pro rozvoj cestovního ruchu, i když je tato méně příznivá poloha v rámci celoevropské dopravní sítě zčásti kompenzovaná blízkostí a dostupností Německa a Polska.
Součástí regionu jsou chráněné krajinné oblasti Jizerské a Lužické hory. Na mnoha místech tohoto regionu se dochovala svérázná roubená stavení a kamenné rozhledny. Celé území je protkáno řadou vyznačených cyklotras, pro milovníky vodních sportů je zde nejen Máchovo jezero, ale také oblast Holanských rybníků. V Jizerských horách je i jeden z nejznámějších lyžařských běžeckých areálů - Jizerská magistrála. Města regionu mají bohatou sklářskou tradici.
V regionu najdeme velké množství kulturně-historických památek a významných turistických cílů - Máchovo jezero, Lužické hory, Jizerské hory. Je zde rovněž nadprůměrně vysoká úroveň podnikatelské aktivity v oboru pohostinství a ubytování.
Tento region upoutává především svými přírodními krásami.
Jizerské hory jsou charakteristické řadou vrchů s výškou kolem 1 000 m. Jsou zde rašeliniště dobře dostupná propojenými naučnými stezkami. Nabízejí příhodné podmínky pro zimní sporty, především pro běžecké lyžování. Jizerská magistrála představuje 75 km upravených běžeckých tratí a od roku 1968 se zde pořádá dálkový běh Jizerská padesátka, která patří k největším závodům svého druhu.
Lužické hory jsou typické kuželovitými a kupovitými vrchy, z nichž je nejvyšší Luž - 793 m. V této oblasti najdeme množství cyklistických tras a lesních silnic.
Máchovo jezero a další letoviska, jako Staré Splavy a Doksy, jsou vyhledávanými cíli v letních měsících. Vodáci sjíždějí především Jizeru, kde je kromě balvanitého řečiště i krásný výhled na scenérie údolí řeky Jizery.

Nejenom přírodní krásy, ale i historické zajímavosti a památky můžeme najít v turistickém regionu Český sever.
Je to samotné město Liberec, kterému vévodí vysílač na Ještědu, nebo hrad Bezděz či bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, zámek a hrad Frýdlant nebo zámek v Zákupech.
Kryštofově údolí najdeme malebnou horskou ves, kde je k vidění soubor lidových staveb a raně barokní kostel sv. Kryštofa. Lidovou architekturu Českolipska si můžeme prohlédnout v Kravařích v Muzeu lidového bydlení.
Sklářství patří k tradicím kraje a sahá až do středověku. Dnes centrum tvoří trojúhelník měst Chřibská s nejstarší dosud fungující sklárnou v Evropě, Nový Bor s muzeem sklářství a Kamenický Šenov, kde je nejstarší sklářská škola v Evropě.

Nemalý podíl na rozvoji cestovního ruchu má soukromý sektor. Obce nedostatečně využívají grantových a dotačních možností financování svých projektů v cestovním ruchu a často realizují projekty z komerčních úvěrů i za cenu dlouhodobého zadlužení obce.

Cílem v oblasti cestovního ruchu je zvýšení konkurenceschopnosti, ekonomického, sociálního a kulturního přínosu k rozvoji regionu s ohledem na jeho trvale udržitelný rozvoj.
Což znamená:

 • vytvořit a nabídnout cílovým skupinám tematické turistické produkty a pobytové programy
 • rozšířit základní a doprovodnou infrastrukturu - ubytování, gastronomie, sportovně-rekreační zařízení a zvyšovat jejich kvalitu
 • postupně odstranit slabá místa turistické poptávky - vybavenost, doprava, kvalita služeb
 • zvýšit celkové pozitivní povědomí o regionu zkvalitněním informací
 • rozšířit zájem návštěvníků o méně exponované, ale přitom atraktivní oblasti  lokality
 • podpořit podnikatele v cestovním ruchu
 • zvýšit využití lůžkových kapacit a prodloužit délku pobytu návštěvníků
 • zkvalitnit přípravu lidí v cestovním ruchu

V nabídce programů pro návštěvníky se objevují:

 • letní a zimní aktivity - vodní sporty, kanoistika, rybaření, golf, míčové hry, jízda na koni
 • adrenalinové sporty - bungee jumping, paragliding, rafting aj.
 • tematická cykloturistika s doprovodnými akcemi - místní gastronomické speciality, po stopách tradičního výrobku a řemesel aj.
 • aktivní práce návštěvníků - řemeslné dílny, lidové tradice
 • venkovská turistika a agroturistika
 • pořádání kulturních, historických a společenských akcí
 • pobyt ve městech, zábava a relaxace
 • ozdravné a relaxační pobyty spojené s výlety do přírody
 • zdokonalování jazykové vybavenosti

V nejbližších letech budou preferovány aktivity směřující na přípravu a tvorbu turistických programů a produktů, podpora budování a činnosti turistických informačních center a výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích a gastronomických zařízení.