Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Lužické hory a Ještědský hřbet - turistická oblast

Turistická oblast Lužické hory a Ještědský hřbet leží v turistickém regionu Český sever a je součástí Libereckého kraje.

Chráněná krajinná oblast Lužické hory vznikla v r. 1975 na ploše 267 km2. Západní okraj je charakteristický velkým počtem vulkanických těles s rozsáhlými porosty přirozených lesů. Čedičové a znělcové kupy se zde střídají s bizarními tvary pískovcových skal, souvislé lesy přecházejí v pestré podhorské louky a na mnoha místech se také zachovala lužická architektura. Lužické hory jsou rozvodím Severního a Baltského moře a představují i výrazný povětrnostní předěl. Často jsou značné rozdíly v počasí na severních svazích obrácených do Šluknovské pahorkatiny a na jižních svazích v českolipské části.
Lužické hory jsou typické kuželovitými a kupovitými vrchy, z nichž je nejvyšší Luž - 793 m.
Pramení zde také řeka Kamenice. Lze tady spatřit ohrožené druhy rostlin a zvěře, např. kamzíky a muflony.
Panská skála u Kamenického Šenova zaujme zvláštním tvarem připomínajícím píšťaly varhan. Tvoří ji šestiboké a pětiboké čedičové sloupce dlouhé až 12 m. Tato skála vulkanického původu patří k nejstarším geologickým rezervacím u nás a je také vyhledávaným místem filmařů.
Bílé kameny u obce Jitrava v Lužických horách již z dálky upoutávají nápadně bílou barvou. Tento skalní útvar z křemenitého pískovce s puklinami a jeskyňkami bývá někdy nazýván Sloní skály. Jihovýchodně od Osečné najdeme přírodní útvar Čertova zeď, který je od r. 1964 národní přírodní památkou. Jedná se 20 km dlouhou, 2-3 m širokou a místy až 20 m vysokou vypreparovanou čedičovou žílu s pozoruhodnými sloupcovými kvádry. Koncem 19. století byly nejcennější části vytěženy, ale protože vláda v r. 1929 pozemky vykoupila, podařilo se zachránit alespoň část.

Ještědský hřbet nejlépe charakterizuje vrch Ještěd se svou dominantou, atypickou moderní stavbou na vrcholu. I když Ještěd si spojujeme s Libercem, Liberec patří do turistické oblasti Jizerské hory. Ještěd a jeho okolí zaznamená v příštích letech mnoho změn souvisejících s tím, že se zde v r.2009 uskuteční Mistrovství světa v klasických lyžařských disciplínách. Do té doby tady vznikne řada nových sportovišť, ubytovacích a stravovacích kapacit, které budou sloužit návštěvníkům i v dalších letech.

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí je dominantou městečka, které se řadí mezi nejstarší v Čechách. Vrcholně barokní stavba vznikla na přelomu 17. a 18. století při příležitosti blahořečení Zdislavy z Lemberka, jejíž hrobka se nachází v kryptě. Interiér chrámu má bohatou výzdobu a nachází se zde i vzácná gotická madona.
Dále můžeme navštívit zámek v Grabštejně nebo klášter a zámek v Českém Dubu.
Pro milovníky pěší turistiky je zde několik naučných stezek - např. Lužické a Žitavské hory nebo Lesní naučná stezka Harcov.