Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

O kraji - Liberecký kraj

Liberecký kraj (www.kraj-lbc.cz) je svou rozlohou nejmenším krajem ČR. Správním centrem kraje je Liberec s Technickou univerzitou. Je také hospodářským, obchodním, kulturním a turistickým centrem regionu.
Liberecký kraj tvoří čtyři okresy - Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily. Hranice kraje tvoří na severu Polsko a Německo a dále sousedí s kraji Ústeckým, Středočeským a Královéhradeckým.
Liberecký kraj je převážně hornatý. Na jeho území leží Lužické a Jizerské hory, skupina Ještědu a západní část Krkonoš. Podnebí je chladné a deštivé a na severním svahu oblasti Bílého Potoka je nejdeštivější místo v ČR.V kraji je mnoho lesů, převážně jehličnatých, které jsou ale často poškozené emisemi, i když se situace zlepšuje. Kraj je i významnou zásobárnou pitné vody.
V surovinové základně kraje měla donedávna hlavní postavení ložiska radioaktivních rud na Českolipsku, ale v současnosti je těžba již pozastavena. Význam mají ložiska sklářských a slévárenských písků a stavebního a dekoračního kamene a štěrkopísků.
Liberecký kraj má převážně průmyslový charakter - průmysl sklářský, výroba bižuterie, strojírenství, výroba plastů a zpracovatelský průmysl. Tradiční textilní průmysl je v útlumu. Nezanedbatelnou součástí ekonomiky kraje je cestovní ruch (oblast Ještědu, Máchovo jezero, historické památky aj.). Nachází se zde několik významných hraničních přechodů. V oblasti dopravy jsou důležité dva dálniční tahy z Prahy k hranicím. Prodloužení dálnice z Prahy přes Liberec na státní hranici umožní napojení na dálniční síť Německa.
Zemědělství nehraje v ekonomice kraje důležitou roli. Kraj má jeden z nejmenších podílů orné půdy v republice. Druhy pěstovaných plodin jsou dány poměrně chladným počasím s většinou nepříznivými klimatickými podmínkami.
Na území Libereckého kraje se nachází CHKO Jizerské hory a CHKO a Lužické hory, zasahuje sem i CHKO Kokořínsko, západní část Krkonošského Národního Parku a CHKO Český ráj s vrchem Kozákovem.
Z hlediska cestovního ruchu se na území Libereckého kraje nacházejí tyto marketingové turistické regiony: Český ráj, Český sever a Krkonoše.
Významné místo v oblasti ekonomiky, turistiky a přeshraniční spolupráce má Euroregion NISA založený ČR, Německem a Polskem sdružující příhraniční obce a města.