Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy

Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.


Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021
 
Název okresu Počet obyvatel okresu Rozloha (km2) Obce s rozšířenou působností (počet) Pověřené obce (počet) Obce (počet)
Liberecký kraj 437 570 3 163,42 10 21 215
Česká Lípa 101 962 1 072,87 2 5 57
Jablonec nad Nisou 90 171 438,89 3 3 35
Liberec 173 890 989,33 2 8 59
Semily 71 547 662,33 3 5 64
Zdroj dat: ČSÚ