Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Máchův kraj - turistická oblast

Máchův kraj jako turistická oblast je součástí turistického regionu Český sever a patří do Libereckého kraje.
Tato oblast se rozkládá na území bývalého okresu Česká Lípa.

Typickým návštěvníkem této oblasti je mladší sportovně naladěný návštěvník, který přijíždí s partnerem nebo s rodinou a zdrží se alespoň týden. Oblast zná a rád si ji opakovaným pobytem znovu připomíná. Ubytovává se v penzionu nebo v soukromí a přes den se věnuje spíše aktivním formám pobytu - výletům, pěší turistice, návštěvě památek, ale nejraději je v přírodě. Nevyhledává společenské a kulturní akce. Rád si zajezdí na kole, ale nabídku dalších služeb nejspíše nevyužije, protože o ní neví. Odjíždí spokojený a jako cizinec určitě nadšený s tím, že se sem bude vracet.

Dominantou řídce osídleného kraje je hrad Bezděz, který vznikl ve 13. století jako gotické sídlo se dvěma věžemi. Hrad se zachoval v původní podobě až do dnešních dní. Nejcennější prostor představuje stavebně dokonale provedená hradní kaple s ochozem, což je na našem území rarita. V 17. století se stal sídlem benediktinů a sloužil jako poutní místo. Díky své romantické tajemné atmosféře přinášel inspiraci v 19. století básníkům a spisovatelům, hudebníkům a malířům.
Zámek v Zákupech, jenž svoji barokní podobu získal úpravami renesančními objektu, býval v 19. století sídlem posledního korunovaného českého krále Ferdinanda V. Na výzdobě se významně podílel český malíř J. Navrátil. Kuriozitou je osobní výtah z r. 1870. Návštěvníci si mohou také prohlédnout terasovitou barokní zahradu s plastikami nebo pozorovat medvědy chované v hradním příkopu.
Dále je zde hrad Houska nebo zámek v Doksech nebo v Ralsku.
Nejnavštěvovanějším místem oblasti je Máchovo jezero a letoviska Staré Splavy a Doksy především v letních měsících. V této době je jezero s písčitými plážemi rájem milovníků koupání a vodních sportů. Tzv. Máchovo jezero je vlastně rybníkem, není tedy jezerem, i když jsme si jej zvykli takto nazývat. Okolní krajina nabízí návštěvníkům mnoho příležitostí k procházkám po místních vrších, odkud je hezký rozhled po kraji.

V okolí jsou také rozlehlé lesy, kde nacházejí zalíbení ti, kteří rádi houbaří a sbírají různé lesní plody, jako jsou borůvky nebo brusinky.