Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Jizerské hory - turistická oblast

Jizerské hory, jako turistická oblast, jsou součástí turistického regionu Český sever a patří do Libereckého kraje.

Jizerské hory se rozprostírají v nejsevernějším výběžku ČR a jsou charakteristické řadou vrchů, které dosahují výšky kolem 1 000 m a kaňonovitými údolími řek Jizery a Smědé. Rašeliniště a jezírka kolem balvanitého koryta Jizery jsou propojeny dobře udržovanými naučnými stezkami. Nejstarší z nich vede kolem jedinečného čedičového vrchu Bukovec, kde roste vzácná květena. V oblasti Jizerských hor se vyskytuje vedle potoků a řek také několik vodních nádrží - Černá Nisa, Souš. V přírodní rezervaci Stržový vrch najdeme žulové skalní útvary nejrozmanitějších tvarů tak, jak vznikly postupným zvětráváním.
Jizerské hory zaujímají rozlohu 368 km2, z toho je 274 km2 lesa. Na území bylo vyhlášeno 27 maloplošných zvláště chráněných území. Patří sem i osídlené podhůří s cennou lidovou zástavbou i problematickou prefabrikovanou urbanizací uplynulých desetiletí. Hory jsou také zdrojem pitné vody pro libereckou a jabloneckou sídelní aglomeraci, řadě lidí poskytuje obživu i oddech.
Na území se nacházejí 4 naučné stezky. Pro zimní sporty nabízejí Jizerské hory dostatek terénů, i když většinou pro běžkaře.
Jizerská magistrála představuje 115 km udržovaných běžeckých tratí, pro které je zde ideální prostředí s malými převýšeními. Jednou z nejoblíbenějších je Smědava-Bedřichov-Jizerka.
Od roku 1968 se tu každoročně pořádá lyžařský dálkový běh Jizerská padesátka, který patří mezi největší evropské akce svého druhu. Nejnavštěvovanějšími místy jsou Královka, Bramberk nebo Štěpánka.
Nedostatkem této oblasti je malý počet chat a tím i možností pro občerstvení a přespání. Odměnou každému výletníku je ale krajina příliš neporušená lidskou činností.

Najdeme zde také celkem 10 rozhleden, např. na Špičáku, Bramberk, Černá studnice, Štěpánka nebo Královka. Byly vybudovány ve druhé polovině 19. století a na začátku 20. století a jsou propojeny turistickými stezkami.
Městskými centry této oblasti jsou města Liberec a Jablonec nad Nisou.
Historickému centru Liberce vévodí novorenesanční radnice spolu s divadlem F. X. Šaldy. Další zajímavost představuje Severočeské muzeum, do jehož exteriéru je zakomponována kopie věže z původní městské radnice. Pozůstatkem historické zástavby jsou tři patrové hrázděné domky ze 17. století, tzv. Valdštejnské domky. Je zde také nejstarší ZOO v ČR, kde je chováno na 170 druhů zvířat, mimo jiné i bílí tygři. Liberecká botanická zahrada má více než stoletou tradici. K vyhledávaným centrům odpočinku a zábavy patří Centrum Babylon s aquaparkem.

Finanční zdroje pro rozvoj této oblasti, které je třeba vynaložit na realizaci záměrů financovaných veřejným nebo soukromým sektorem, představují pro tuto oblast celkem 680 mil. Kč.