Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Frýdlantsko - turistická oblast

Frýdlantsko je jednou z nejmenších turistických oblastí a je součástí turistického regionu Český sever, zároveň patří do Libereckého kraje.

Frýdlantská výšina je kamenná rozhledna z r. 1907 a z jejího vrchu lze vidět např. Smrk, Hejnice nebo Ptačí kupy a nalézá se asi 2 km severně od města Frýdlantu.
Lázně Libverda, bývalé šlechtické sídlo Clam-Gallasů, jsou malé a klidné lázně, které se nacházejí v malebném podhůří severního úpatí Jizerských hor. Leží v nadmořské výšce 424 m a obklopují je smíšené lesy. Výjimečnost klimatu spočívá v charakteristickém proudění teplého vzduchu. Léčivé prameny jsou známé od 14. století, kdy se minerálce říkalo Boží voda. V lázních se léčila řada osobností, např. Alexander von Humboldt, Franz Kafka, Josef Jungmann, Jan Masaryk, císař Josef II. a další. Více informací najdete na: www.lazne-libverda.cz.

Frýdlant je nejznámějším a největším městem i místem v této oblasti. Hrad a zámek patří k architektonickým zajímavostem, protože pozůstatky středověkého hradu ze 13. století a bohatě zdobeného renesančního zámku tvoří jediný harmonický celek. Na zámku je rozsáhlá sbírka obrazů a historických zbraní, nábytku, skla a porcelánu, vzácný soubor dýmek a dětský pokoj s hračkami z 19. století a dobová kuchyně a koupelna.
Hejnice jsou jedním z našich nejvýznamnějších poutních míst. Bazilika Navštívení Panny Marie stojí na místě posvátné lípy, u níž se kdysi odehrál mariánský zázrak. Dnešní monumentální barokní stavba je schopná pojmout až 7 000 věřících. Mezi skvosty patří gotická madona a nástropní fresky z počátku 20. století.

Objem finančních zdrojů, které je třeba vynaložit na realizaci projektů a rozvojových záměrů v této oblasti financovaných veřejným nebo soukromým sektorem je 50 mil. Kč.