Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sociální prostředí Plzeňského kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Plzeňského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2021 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem578 70710 516 707
Míra celkového přírůstku obyvatel4,072,08
Průměrný důchod celkem14 74614 815
Počet zařízení sociální péče celkem1553 529
Dokončené byty celkem2 41334 581
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem6373