Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sociální prostředí Plzeňského kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Plzeňského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2015 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem576 61610 553 843
Míra celkového přírůstku obyvatel2,591,48
Průměrný důchod celkem10 97010 994
Počet zařízení sociální péče celkem1473 343
Dokončené byty celkem1 20825 095
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem7875