Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Plzeňsko - turistický region

Region bohatý na kulturu i historii, oblíbený pro svou gastronomii

Tento turistický region je součástí Plzeňského kraje a tvoří i samostatnou turistickou oblast Plzeňsko.

Region je jedinečný množstvím přírodních, kulturních, historických a gastronomických aktivit s příznivou dopravní dostupností. Značnou část Plzeňska pokrývají lesy, z nichž nejznámější jsou Brdské lesy na východě území. Krajinu obohacují četné vodní plochy - Hracholuská přehrada, soustava Boleveckých rybníků nebo rybníky jižního Plzeňska. Celé území je vhodnou oblastí pro rekreační, rodinnou i výkonnostní turistiku. Jsou zde ideální podmínky pro pěší turistiku, cykloturistiku a vodní sporty. Vyhledávanými formami rekreace jsou i sportovní rybolov, myslivost, agroturistika a jezdecká turistika i ekoturistika. Díky dostatku těchto nabídek, harmonické krajině a dalším zajímavostem, je zdejší region vhodný jak pro domácí návštěvníky tak i zahraniční hosty.
Pro region Plzeňsko je charakteristická mírně zvlněná lesnatá krajina, protkaná sítí řek a rybníků, s téměř nedotčenou přírodou, malebnými vesničkami a siluetami četných hradů a zámků.
Mezi nejvýznamnější města regionu, ale i celého kraje patří Plzeň, která získala světovou proslulost díky zdejší značce piva Pilsner Urquell, které lze ochutnávat v restauraci v areálu pivovaru. Zdejší Pivovarské muzeum patří k nejstarším svého druhu na světě.
V plzeňském divadle se také v roce 1926 poprvé představily loutky Spejbla a Hurvínka.
Ale najdeme zde i historické památky - v Plzni kostel sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží u nás - 103 m nebo barokní zámek v Manětíně či zámek Kozel, nejnavštěvovanější v tomto regionu. Ve Starém Plzenci najdeme rotundu sv. Petra a Pavla na místě přemyslovského hradiště a o kus dále zříceninu hradu Radyně založeného Karlem IV.
Výroba dřevěných hraček je doložena od roku 1820 ve Skašově a navazuje na barokní tradici. Koncem 19. století se hračky vyvážely i do Ameriky. Výroba pokračuje i dnes a hračky lze vidět a koupit např. v klatovském či blovickém muzeu.
Agroturistika má své místo v Darovanském dvoře, kde vznikla jezdecká škola a jelení farma. V tomto areálu je také golfové hřiště s 27 jamkami.
Vodní turisty láká především sjíždění Berounky od Plzně po Roztoky u Křivoklátu. Údolí řeky Berounky, vytvořené tektonickými silami, provází Berounku po celé její délce 139 km.  Samotná Berounka vzniká soutokem Mže a Radbuzy v Plzni a za městem protéká přírodním parkem Horní Berounka. Po soutoku se Střelou pokračuje pod Třímanskými skalami a hradem Krašovem a pak míjí přírodní rezervaci Chlumecká stráň s porostem tisu.

Plzeňsko, jako významná destinace národního a mezinárodního cestovního ruchu, se může pochlubit celoroční nabídkou turistických produktů. Tento turistický region je charakteristický stálým růstem počtu návštěvníků a turistů, má funkční systém organizace cestovního ruchu, který vychází z dobře fungujícího managementu a kvality poskytovaných služeb.

Rozvoj cestovního ruchu je založen na využití příležitostí:

 • rostoucí poptávka po specializovaných balíčcích cestovního ruchu
 • rostoucí poptávka v oblasti profesního cestovního ruchu - kombinace služebních cest a rekreace
 • rostoucí poptávka po malých hostincích a tematických restauracích
 • růst zájemců o aktivní pobyty a venkovskou turistiku
 • blízkost a dobrá dostupnost z Prahy jako nejvýznamnějšího turistického centra v ČR

Silnými stránkami tohoto regionu jsou:

 • dostupnost Plzně daná relativně hustou a rovnoměrně uspořádanou silniční a železniční sítí
 • potenciál památek a historických osobností - Jan Nepomucký
 • silné komplexně vybavené centrum Plzně schopné plnit funkce nadregionálního významu
 • dobré pokrytí stávajících turistických destinací turistickými informačními centry
 • dobrá úroveň restauračních zařízení, především v Plzni

Vize rozvoje Plzeňska rozvíjejí dále charakteristiku regionu, především jeho pivovarnické a folklorní tradice a zaměřují se na zvýšení opakovanosti návštěv této oblasti a zvýšení celkového počtu zahraničních turistů, promítající se do změny image jednotlivých oblastí.

Proto je potřebné dosáhnout zásadní zlepšení situace oblasti ve všech směrech. Již dnes je připravena nabídka pro investory do cestovního ruchu, která se týká např.:

 • rozšíření hotelových ubytovacích kapacit
 • vybudování velkého multifunkčního zábavního centra v Plzni s kapacitou 200 - 300 000 návštěvníků ročně
 • výstavba komplexu pro automobilový sport v Dobřanech - autodrom-trial, truck-trial