Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy Plzeňského kraje

Okresy v České republice jsou územně správní jednotky středního stupně, na něž se dělí území státu podle zákona o územním členění státu z r. 1960. Území republiky se na ně beze zbytku dělí. Mezi okresy jsou zahrnuta rovněž statutární města, která vykrývají celý okres (Praha, Plzeň, Ostrava, Brno), naopak do něj nejsou zahrnuty obvody v Praze, které nejsou v tomto významu okresy (mají pouze některé z pravomocí okresních úřadů). Číselník okresů je vytvářen a udržován Českým statistickým úřadem; změny v okresech (vznik, změnu vymezení) schvaluje vláda ČR. Název okresu je jedinečný v rámci celé republiky.

Okresní úřady na území České republiky ukončily svoji činnost 31. prosince 2002, takže od 1. ledna 2003 představují okresy pouze územní obvody policie, soudů a některých jiných státních institucí.

Vybrané geografické údaje okresů k 31. 12. 2021
 
Název NUTS Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel okresního města Hustota osídlení (obyv./km2) Počet obcí z toho: se statutem města
Plzeňský kraj 7 649 578 707   76 501 57
Domažlice 1 052 54 391 10 749 52 76 7
Klatovy 1 946 84 614 21 587 43 94 15
Plzeň-jih 1 068 68 918   65 15 2
Plzeň-město 261 188 407 168 733 721 99 8
Plzeň-sever 1 287 80 666   63 98 11
Rokycany 657 48 770 13 826 74 68 6
Tachov 1 378 52 941 12 538 38 51 8

Zdroj dat: ČSÚ