Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 31. 12. 2020
 
Kraj, správní obvod ORP Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel sídla ORP* Hustota osídlení Počet obcí* z toho: se statutem města*
Plzeňský kraj 7 649 578 707   76 501 56
Blovice 229 12 200 4 114 53 19 2
Domažlice 763 39 785 10 749 52 58 5
Horažďovice 259 11 415 5 113 44 20 2
Horšovský Týn 289 14 606 4 839 51 18 2
Klatovy 906 49 748 21 587 55 44 8
Kralovice 659 22 495 3 410 34 44 5
Nepomuk 309 11 066 3 550 36 26 2
Nýřany 628 58 171 6 891 93 54 5
Plzeň 261 188 407 168 733 721 15 2
Přeštice 271 22 476 6 645 83 30 1
Rokycany 657 48 770 13 826 74 68 6
Stod 259 23 176 3 531 89 24 3
Stříbro 431 16 761 7 430 39 24 4
Sušice 781 23 451 10 662 30 30 5
Tachov 948 36 180 12 538 38 27 4
Zdroj dat: ČSÚ
*data z 31. 12. 2021

Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část okresu, ale v některých případech je totožný s územím okresu.
Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem. Více informací zde.
Výběr uveřejněných statistických ukazatelů je omezen, neboť statistické údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou sledovány v takovém rozsahu jako u vyšších správních celků.