Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 1. 1. 2016
Kraj, správní obvod ORPRozloha v km2Počet obyvatelPočet obyvatel sídla ORPHustota osídleníPočet obcíz toho: se statutem města
Plzeňský kraj7 561576 6167650157
Blovice22311 9264 14354192
Domažlice76340 51011 16353585
Horažďovice25911 7075 36845202
Horšovský Týn28914 4044 97050182
Klatovy90650 54922 41556448
Kralovice65922 1923 50334445
Nepomuk30911 5753 75537262
Nýřany62855 2867 08088546
Plzeň261188 190169 858720152
Přeštice27122 2067 09982301
Rokycany57547 96713 96983686
Stod25922 9063 59788243
Stříbro43116 8657 68439244
Sušice78124 36111 13031305
Tachov94835 97212 60938274
Zdroj dat: ČSÚ

Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část okresu, ale v některých případech je totožný s územím okresu.
Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem. Více informací zde.
Výběr uveřejněných statistických ukazatelů je omezen, neboť statistické údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou sledovány v takovém rozsahu jako u vyšších správních celků.