Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Plzeňsko - turistická oblast

Turistická oblast Plzeňsko je totožná s turistickým regionem Plzeňsko a je součástí Plzeňského kraje.

Plzeňsko má kulturní a historické památky, architekturu, ale také gastronomii. Návštěvníky láká poznávací turistika, vodní turistika, cykloturistika a zábava. Nejvíce však přitahuje kultura a historie. Většina návštěvníků by se ráda bavila, ale je zde nedostatek společenských center, což je největší slabinou regionu.

Centrem oblasti a regionu je Plzeň, které je čtvrtým největším městem v ČR. Je významným průmyslovým a kulturním městem, ležícím na soutoku Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy. Světovou proslulost získalo zejména díky zdejší značce piva Pilsner Urquell, které můžeme ochutnávat v pivovarnické restauraci Na Spilce s 580-ti místy v areálu pivovaru. Pivovarské muzeum patří k nejstarším svého druhu na světě. Nejvyšší kostelní věž v Čechách patří chrámu sv. Bartoloměje a měří 102,26 m. Z dalších památek připomeňme gotické Masné krámy přenesené na dnešní místo z náměstí v r. 1392. Dnes slouží jako výstavní síň Západočeské galerie. Plzeňská Velká synagoga je třetí největší na světě a pochází z 19. století a je ukázkou romantického maursko-byzantského stylu. Moderní architekturu reprezentuje radnice Na Slovanech.
Zámek Manětín patří k perlám českého baroka. Uvnitř jsou cenné interiéry, ukázky užitého umění a Brožíkovy obrazy. Zámek je spojen krytou chodbou s kostelem sv. Jana Křtitele na náměstí.
Klášter v Plasech založil Vladislav II. v roce 1144 a později byl přestavěn do barokní podoby J. B. Santinim a K. J. Dientzenhoferem. Jsou zde fresky od J. Kramolína a A. Ponka. Areál sloužil jako sídlo Metternichů, kteří zde mají hrobku. Můžeme zde spatřit knihovnu, barokní hygienické zařízení, systém kanalizace a odvětrávání, nemocniční křídlo, dvoupodlažní královskou kapli a expozici dějin lékárenství.
Zámek Kozel stojí nad údolím Úslavy a na první pohled zaujme klasicistním stylem. Jedná se o komorní čtyřkřídlý přízemní objekt, kde se dochovalo původní vybavení. Zámek obklopuje rozsáhlý anglický park s více než 150-ti druhy stromů.
Zajímavá je zahrada Luboše Hrušky v Plzni-Doudlevcích, která slouží k odpočinku a načerpání energie. Stojí zde pískovcová křížová cesta a kaple a konají se zde různé kulturní akce.
Hromnické jezírko severně od Plzně je přírodní i technická památka. Toto mrtvé jezírko se nachází na dně bývalého lomu. Ze zdejších kamenečných břidlic se vyráběla kyselina sírová a ve zředěné koncentraci ji obsahuje i voda Hromnického jezírka. Proto je voda hustší a má červený nádech.
Ve Starém Plzenci můžeme navštívit národní kulturní památku - rotundu sv. Petra a Pavla, která byla postavena v roce 976 a patří k nejstarším dochovaným stavbám v Čechách. Najdeme zde i zbytky hradiště z 10. století.
Na okraji Královic asi 40 km severně od Plzně stojí monumentální komplex budov v Mariánské Týnici. Na kostel postavený na půdorysu rovnoramenného kříže navazuje jednopatrová budova proboštství a ambit s bohatou freskovou výzdobou. Muzejní expozice přibližuje barokní umění, cechovní i zemědělskou výrobu, vesnický interiér a kuchyni třicátých let 20. století.
Zřícenina hradu Radyně leží na stejnojmenném vrchu vysokém 569 m asi 2 km od Starého Plzence. Hrad pochází z doby kolem r. 1360, byl založen Karlem IV. a nazýval se původně Karlova Koruna. Byl opuštěn již v 16. století.
Obec Dobřív je rezervací roubené dřevěné architektury podbrdského typu. Cesta k vodnímu hamru vede po starobylém kamenném tzv. švédském mostě ze 17. století. Expozice umístěná v hamru dokumentuje historii železářství. V objektu se dochovaly dva velké hamry s vodními koly a dva malé hamry, pec, měchy a další zařízení.

V nabídce zajímavých projektů regionu pro investory je například vybudování Svatojánské cesty na Nepomucku, což zahrnuje dokončení expozice sv. Jana Nepomuckého v městském muzeu, meditační cestu mezi Nepomukem a Plánicí, ale také putování po církevních památkách, naučné stezky aj.