Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Šumava - východ - turistická oblast

Turistická oblast Šumava-východ se rozkládá na území turistického regionu Šumava mimo západní části této oblasti, Chodska, které tvoří samostatnou turistickou oblast. Tato oblast je součástí Plzeňského a Jihočeského kraje

Turistická atraktivita oblasti Šumavy je dána jejím hodnotným územím. Proto bylo toto území vyhlášeno v roce 1991 Národním parkem.
Rozprostírá se tu několik jezer ledovcového původu - Čertovo, Černé a rašelinišť - Tříjezerní slať. Černá barva Černého a Čertova jezera vzniká humózním kalem na dně, odrazem hlubokých lesů a kyselostí, která způsobuje, že v jezerech není žádný život. Obě jezera jsou 30 m hluboká. Téměř 3,5 km od Černého jezera se nachází Bílá strž - hluboká rokle, kterou stéká Bílý potok po 9 m vysokém vodopádu, nad nímž je 3 m vysoký skalní stupeň.
Na úpatí Černé hory pramení Vltava. Čertova stěna je národní přírodní rezervace asi 4 km od Vyššího Brodu.
V místním klimatu se daří alpinským rostlinám a zůstalo zde několik ploch lesa v původním
pralesním stavu.
Mnoho peřejí tvoří i říčka Vydra. Její hluboké údolí Povydří je zvláště chráněno zařazením do první zóny Národního parku Šumava. Žije zde mnoho vzácných rostlin a živočichů. Na dolním toku Vydry jsou znatelné stopy po rýžování zlata. Od Antýglu k Čeňkově Pile vede zajímavá naučná stezka. Na Čeňkově Pile zaujme stará elektrárna poháněná vodou z Vchynicko-Tetovského kanálu, spojujícího Vydru s Křemelnou. Cílem stavby bylo obejít nesplavný úsek Vydry pro dopravu dřeva.
Klášter ve Vyšším Brodě je jedním z  nejcennějších a největších klášterních komplexů v Čechách. Cisterciácký klášter založil Petr Vok z Rožmberka okolo r. 1259 a dodnes je v něm cisterciácké opatství. V interiérech je unikátní knihovna se 70 000 svazky. Pocházejí odtud deskové oltářní obrazy Mistra vyšebrodského, které jsou jednou z nejvzácnějších památek českého a evropského gotického malířství.

Zřícenina hradu Velhartice láká návštěvníky mohutným zděným mostem spojujícím zbytky paláce s věží. Dochovaly se zde i pozůstatky pivovaru vinopalny z doby Karla IV.

Hrad Rabí je druhá největší hradní zřícenina v Čechách. Nejvíce přitahuje někdejší obytná věž s vyhlídkou uprostřed hradního areálu.
Hrad Švihov je jedním z mála dochovaných vodních hradů u nás. Dodnes vidíme zbytky soustavy mohutného středověkého opevnění a vodních příkopů napájených řekou Úhlavou. Soustava umožňovala zatopení okolních luk. Uvnitř hradu najdeme zajímavou zbrojnici a expozici gotického umění.
Americká zahrada v Chudenicích je téměř dvouhektarové arboretum nedaleko Švihova a patří k nejvýznamnějším v ČR. Vzniklo jako školka, kde se pěstovaly dřeviny pro sídlo Černínů. Asi polovina dřevin byla dovezena z Ameriky - např. douglaska tisolistá.

Pro zimní rekreaci jsou zde známá horská střediska, pro cykloturistiku jsou zde také dobré podmínky. Síť zpevněných stezek protkává horské oblasti - jezero Laka, Poledník, Černá hora a spojuje je s malebnými vesnicemi - Horská Kvilda, Prášily, Železná Ruda.
Pro pěší turistiku je zde na 14 naučných stezek.

Cestovní ruch je orientován na čtyři hlavní cílové skupiny návštěvníků, a to jak tuzemské, tak zahraniční:

  1. aktivní milovníci přírody
  2. zájemci o klasickou rekreaci a odpočinek
  3. sportovci a aktivně orientovaní turisté
  4. rodiny s dětmi

Na ně je také orientovaná nabídka turistických produktů, zahrnující všechny druhy turistiky a sportů přes návštěvy památek, kulturních a společenských akcí až po rybaření a houbaření.