Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy

Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.


Ukazatele okresů kraje k 1. 1. 2016
Název okresuPočet obyvatel okresuRozloha (km2)Obce s rozšířenou působností (počet)Pověřené obce (počet)Obce (počet)
Plzeňský kraj576 6167 561,01535501
Domažlice61 2651 123,52585
Klatovy86 6171 945,53694
Plzeň-město188 190261,44715
Plzeň-jih62 262990,11290
Plzeň-sever77 4781 286,72798
Rokycany47 967575,31368
Tachov52 8371 378,42551
Zdroj dat: ČSÚ