Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy

Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.


Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021
 
Název okresu Počet obyvatel okresu Rozloha (km2) Obce s rozšířenou působností (počet) Pověřené obce (počet) Obce (počet)
Plzeňský kraj 578 707 7 649,03 15 35 501
Domažlice 54 391 1 051,85 2 5 76
Klatovy 84 614 1 945,72 3 6 94
Plzeň-město 188 407 261,42 1 2 15
Plzeň-jih 68 918 1 068,23 4 7 99
Plzeň-sever 80 666 1 286,76 2 7 98
Rokycany 48 770 656,62 1 3 68
Tachov 52 941 1 378,44 2 5 51
Zdroj dat: ČSÚ