Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Západočeský lázeňský trojúhelník - turistická oblast

Západočeský lázeňský trojúhelník je turistická oblast, která je součástí většího turistického regionu Západočeské lázně a leží v Karlovarském kraji.

Oblast je ohraničena třemi vrcholy lázní Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Na světě není žádná podobná oblast, která by se mohla úspěšně srovnávat s "lázeňským trojúhelníkem" co do četnosti a různorodosti minerálních pramenů. V roce 2021 byl západočeský lázeňský trojúhelník společně s dalšími osmi evropskými lázeňskými městy zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

V oblasti je nejvýznamnější koncentrace lázeňských míst v republice. V posledních letech došlo v lázeňství k dynamického vývoji a postupně se začala měnit skladba lázeňských hostů. Po značném poklesu zájmu na začátku 90. let opět znova dochází k nárůstu počtu hostů, kteří jsou z velké většiny ze zahraničí. Návštěvníci této turistické oblasti většinou přijíždějí na dlouhodobé pobyty. K jejich nejčastějším aktivitám patří vycházky a promenády, návštěva kulturních akcí a sport. I když hlavním cílem návštěvníků jsou lázeňská místa, existuje zde i řada dalších atraktivních cílů, jako jsou významná historická jádra měst. Návštěvníci také vyhledávají jednotlivé kulturní, technické a přírodní památky a zajímavosti. Kvalitní vybavení lázeňských míst umožňuje i rozšíření kongresové turistiky, zejména v Karlových Varech  a Mariánských Lázních. Pro sportovně založené hosty jsou k dispozici zařízení pro jezdecký sport a golf. V posledních letech se rozvíjí i síť cyklostezek.

Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les je možné přirovnat k hornatému ostrovu zeleně, klidu a málo narušené přírody. Nejvyšší vrcholy jsou Lesný a Lysina. Významnou součástí oblasti jsou rozlehlá rašeliniště vrchovištního typu. Rozsáhlé lesní komplexy společně s rašeliništi tvoří ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim širokého okolí. Celá oblast je protkána sítí turistických cest, které návštěvníky zavedou na atraktivní místa - hrad Loket, Bečov, zámek Kynžvart nebo premonstrátský klášter v Teplé.
Komorní Hůrka je nejmladší středoevropskou vyhaslou sopkou a nachází se asi 2 km od Františkových Lázní. Podnět k prozkoumání sopky dal již J. W. Goethe.
Národní přírodní rezervace Soos o rozloze 221 ha je dokladem pozdní vulkanické činnosti, jejímž pozůstatkem jsou vývěry minerálních pramenů a výskyt CO2. V oblasti Sooské kotliny dlouhé 220 m a široké 1 400 m najdeme přes 200 vývěrů. V minulosti se zde těžila rašelina pro karlovarské lázně a z pramenů se získávala koupelová sůl. Největší zvláštností jsou tzv. mofety - nálevkovité prohlubně, které připomínají miniaturní sopky. Na povrch zde volně vyvěrá oxid uhličitý.
Kladské rašeliny se vyskytují v místech osady Kladská uprostřed Slavkovského lesa. Jsou zde celkem čtyři rašeliniště, a to vrcholového typu, pokryté borovicemi s výskytem masožravé rosnatky okrouhlolisté a jiných. Rašeliniště napájejí četné vývěry minerálních vod, které jsou zdrojem lázeňskomariánských kyselek.
Chráněný přírodní výtvor Rotavské varhany se nachází nad východním krajem Rotavy a tvoří jej strmá čedičová skála zvětrávající v typických šestibokých sloupcích.

Mariánské Lázně tvoří architektonicky citlivě ztvárněné město uprostřed zelených parků a lesů. Dominujícím slohem zástavby je novoklasicismus, v novorenesančním stylu jsou vystavěny Nové lázně, cenná je novobarokní litinová kolonáda z r.1889. Mariánské Lázně jsou lázněmi se širokým spektrem léčivých zdrojů, které představují minerální prameny, rašelinu a přírodní CO2. Jsou využívány společně s výbornými klimatickými podmínkami. Léčily se zde mnohé osobnosti, např. J. W. Goethe, N. V. Gogol nebo F. Chopin.
Františkovy Lázně byly založeny v r. 1793 a patří k nejmladším lázním v regionu. Zdejší studené minerální prameny, tzv. kyselky, byly ale známé odpradávna. Bohaté zásoby přírodních zdrojů jsou základem lázeňské léčby nemocí srdce a krevního oběhu, pohybového aparátu, ženské sterility a dětské gynekologie. Město si zachovalo svoje kouzlo a atmosféru lázeňského místa 19. století také díky jednotnému architektonickému stylu, klasicismu. Symbolem lázní je soška malého chlapce s rybou sedícího na kouli - sv. Františka, dílo K. Mayerla z poloviny 20. let 20. století.
Lázně Kynžvart jsou nejvýznamnějšími léčebnými lázněmi v ČR pro léčení nespecifických nemocí cest dýchacích u dětí. Zámek Kynžvart byl v letech 1821-36 přestavěn knížetem Metternichem na empírový zámek, umístěný v rozlehlém anglickém parku. V zámku najdeme sbírky minerálů, mincí a kuriozit.
Město Cheb se může pochlubit historií sahající až do 9. století. Je zde mnoho historických památek, které byly svědky událostí ovlivňujících dějiny. Návštěvníky láká od r. 1874 Chebské muzeum, kde lze spatřit místnost, kde byl v r. 1634 zavražděn Albrecht z Valdštejna. Jsou zde i další barokní stavby, dokládající působení významných stavitelů, jako byli K. I. Dietzenhofer, A. Leuthner, G. B. Alliprandi aj. Na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad se nachází známý Špalíček - uskupení jedenácti kupeckých domů ze středověku. Jednou z nejkrásnějších středoevropských románských památek je Chebský hrad s Černou věží a vzácnou dvoupodlažní románsko-gotickou kaplí.
Hrad Seeberg - Ostroh byl původně románský hrad ze 13. století, který byl později přestavěn goticky a renesančně. Z nejstarší doby zůstala zachována věžovitá brána, část obvodové hradby a zdivo paláce. Uvnitř můžeme navštívit palác s expozicí nábytku a životního stylu obyvatel Chebska v 19. a 20. století a objekt lidového statku.
Hrad Loket je mohutná stavba, založená počátkem 13. století, posazená na skalnatém ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Ohří. Patří k nejlépe zachovaným středověkým památkám v Čechách. Dominantou je velká hranolovitá věž. Část hradu slouží jako muzeum se stálou expozicí porcelánu a skla a při prohlídce se seznámíme i s vězeňskými kobkami, můžeme vystoupat na vyhlídkovou věž a prohlédnout i stálou výstavu strašidel.
Zámek Sokolov býval pozdně renesančním a raně barokním objektem a sídlem rodu Nosticů postaveným na místě vodní tvrze ze 13. století. V roce 1805 byl empírově upraven, jeho nádvoří zdobí barokní kašna s tritony a celý areál obklopuje park. V zámku je umístěno Okresní muzeum s expozicí o hornictví.
Poutní areál Chlum Svaté Máří byl znám jako poutní místo již ve 14. století a je vyhledáván návštěvníky až do současnosti. Komplex bývalého kláštera s kostelem sv. Máří Magdalény vystavěný podle plánů K. I. Dietzenhofera a jiných je jedním z nejvýznamnějších barokních souborů v ČR.
Ve městě Chodov na Sokolovsku se nachází manufaktura na náročnou ruční výrobu světoznámého růžového porcelánu dekorovaného 24-ti karátovým zlatem, která patří mezi nejstarší svého druhu u nás - vznikla již v r. 1811. Historicky se stala prvním a současně také největším specializovaným výrobcem porcelánu netradiční barvy.
Městečko Luby je známé výrobou strunných smyčcových, drnkacích i trsacích hudebních nástrojů - kytary a mandolíny, housle a violy, akustické kytary aj., která patří mezi největší v Evropě. Výroba je založená na bohaté tradici, která se rozvíjí již od druhé poloviny 16. století. Nástroje jsou určeny jak pro profesionální hudebníky, tak pro středně pokročilé i začátečníky.