Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Krušné hory - západ - turistická oblast

Turistická oblast Krušné hory-západ je součástí turistického regionu Západočeské lázně a patří do Karlovarského kraje.

Tato oblast přitahuje vyznavače aktivního odpočinku jak v letním, tak i v zimním období.
Vlastní Krušné hory se skládají z několika celků.
Zalesněné hřbety Krušných hor skýtají ideální podmínky pro lyžování i turistiku.
Nejznámějším střediskem zimních sportů je Boží Dar, v jehož blízkosti jsou i nejvyšší vrcholky - Klínovec - 1 244 m a Špičák - 1 115 m. Zájemcům o lyžování na běžkách se nabízí Krušnohorská lyžařská magistrála Bublava-Klínovec s odbočkami do Perninku a Nových Hamrů, výborné tratě jsou také v okolí Božího Daru. Na magistrálu jsou napojena i další horská centra - Kraslice a Horní Blatná. Nejpůvabnější oblastí Kraslicka je přírodní park Přebuz o rozloze téměř 3 000 ha.
Dobré podmínky jsou zde i pro letní turistiku a rekreaci. Návštěvníky překvapí množství turisticky přitažlivých míst, jsou zde dobré možnosti pro cykloturistiku. Pro vodní turistiku a rekreaci se nabízí řeka Ohře a několik přírodních vodních nádrží.

Nejvýznamnějším městem turistické oblasti jsou Karlovy Vary, světoznámé lázně, založené Karlem IV. ve 14. století a jsou nejen krajským městem, ale i největšími lázněmi v ČR. Jejich sláva je spojená s teplými léčivými prameny vyvěrajícími v údolí řeky Teplé. Největší a nejsilnější z pramenů Vřídlo tryská z hloubky 2 000 m do výšky 12 m a jeho voda je teplá 73 °C. Lázeňská péče je poměrně široká a největší úspěchy slaví léčba zažívacího ústrojí. V 19. století byla podle návrhu architekta J. Zítka postavena nejznámější stavba Mlýnské kolonády, která je dlouhá 132 m a kryje pět pramenů. Jsou zde ale i jiné památky, jako je barokní kostel sv. Maří Magdalény nebo pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla z 19. století, který je napodobeninou byzantského chrámu. Symbolem lázní je socha kamzíka pod Jelením skokem.
Jedním ze zdejších proslulých produktů je "třináctý pramen", neboli bylinný likér Becherovka. V Karlových Varech se také koná tradiční filmový festival, příznivci sportu znají i golfové hřiště nebo dostihové závodiště. Město je spojeno s těžbou kaolínu, výrobou světoznámého skla Moser nebo výrobou karlovarských lázeňských oplatek.

Do historie města Jáchymov se kromě těžby stříbra a uranu zapsaly rovněž lázně. Po objevu radioaktivity manželi Curieovými zde začaly pokusy s vodou a z Jáchymova se zanedlouho poté staly první radioaktivní lázně na světě. Lázně se zaměřují na nemoci pohybového ústrojí.

Klášter Teplá byl podle legendy založený v r. 1193 blahoslaveným Hroznatou. Byl několikrát přestavován, rozšiřován a obnovován. Jeho dnešní převážně barokní podoba pochází od architekta K. I. Dientzenhofera. Architektonickým skvostem je románsko-gotický klášterní kostel Zvěstování Panny Marie. Je to první halové trojlodí na našem území s dvouvěžovým průčelím a příčnou lodí. Místní knihovna má na 100 000 svazků a je druhou největší klášterní knihovnou v ČR.
Hrad a zámek v Bečově nad Teplou představuje jedinečně dochovaný středověký hrad spojený s barokním zámkem. Objekty stojí nad hlubokým údolím říčky Teplé a tvoří soubor gotických a renesančních budov ze 14. až 16. století kolem obdélného nádvoří se dvěma mohutnými hranolovitými věžemi. Dominantou zámku z 18. století se stala bývalá hradní bašta, osmiboká věž zakončená kupolí. V ní jsou umístěny reprezentační sály, knihovna a kaple s unikátním relikviářem sv. Maura.

Návštěvníci této oblasti upřednostňují týdenní nebo prodloužené víkendové pobyty, cestu či pobyt si organizují převážně sami a k jejich ubytování slouží hlavně hotely a penziony.