Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hospodářské prostředí Středočeského kraje

Vybrané ekonomické údaje, charakterizující postavení Středočeského kraje v roce 2021 v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Základní ekonomické údaje Středočeského kraje v roce 2021
UkazatelMěrná jednotkaStředočeský krajČR
Podíl kraje na HDP%11,3100
HDP na 1 obyvatele v PPS%79,491,6
Podíl nezaměstnaných osob%2,983,49
Počet uchazečů o zam. na 1 volné pracovní místo0,50,8
Počet registrovaných subjektů na 1000 obyvatel258,2283
Délka silnic a dálnic na 10 000 obyvatelkm69,55
53,09
Stav přímých zahr.investic na 1 000 obyvatel*mil. Kč250,91390,24
Zdroj dat: ČSÚ

*data za rok 2020; Zdroj dat: ČNB