Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hospodářské prostředí Středočeského kraje

Vybrané ekonomické údaje, charakterizující postavení Středočeského kraje v roce 2014 v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Základní ekonomické údaje Středočeského kraje v roce 2014
UkazatelMěrná jednotkaStředočeský krajČR
Podíl kraje na tvorbě HDP%11,3100
HDP na 1 obyvatele v PPS%77,284
Podíl nezaměstnaných osob%6,367,46
Počet uchazečů o zam. na 1 volné pracovní místo6,99,2
Počet registrovaných subjektů na 1000 obyvatel243259
Délka silnic a dálnic na 10 000 obyvatelkm7452,9
Stav přímých zahr.investic na 1 000 obyvatel*mil. Kč233247
Zdroj dat: ČSÚ

*data za rok 2013