Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 31. 1. 2021
 
Kraj, správní obvod ORP Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel sídla ORP Hustota osídlení Počet obcí z toho: se statutem města
Středočeský kraj 10 928 1 386 824   127 1 144 84
             
Benešov 690 61 122 16 448 89 51 6
Beroun 416 66 476 19 984 160 48 3
Brandýs n. Lab.-St.Boleslav 378 114 553 18 755 303 58 5
Čáslav 274 25 716 10 128 94 37 1
Černošice 580 151 093 7 329 260 79 10
Český Brod 163 19 766 7 071 121 21 1
Dobříš 319 23 359 8 707 73 24 2
Hořovice 288 30 148 6 882 105 37 3
Kladno 351 123 904 66 903 353 48 5
Kolín 584 84 128 32 046 144 69 5
Kralupy nad Vltavou 131 32 665 18 189 249 18 2
Kutná Hora 643 49 967 20 450 78 51 3
Lysá nad Labem 142 29 537 9 732 208 12 2
Mělník 457 44 757 19 472 98 39 3
Mladá Boleslav 810 109 665 41 868 135 98 7
Mnichovo Hradiště 212 17 927 8 711 84 22 1
Neratovice 113 31 932 15 831 282 12 2
Nymburk 356 40 221 14 780 113 39 3
Poděbrady 349 31 362 14 317 90 35 2
Příbram 796 69 222 31 651 87 74 3
Rakovník 896 54 898 15 142 61 83 3
Říčany 377 73 831 16 182 196 52 3
Sedlčany 449 21 785 6 799 49 22 3
Slaný 369 40 589 15 862 110 52 3
Vlašim 496 25 744 11 357 52 48 2
Votice 289 12 457 4 495 43 15 1
Zdroj dat: ČSÚ

Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část okresu, ale v některých případech je totožný s územím okresu.
Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem. Více informací zde.
Výběr uveřejněných statistických ukazatelů je omezen, neboť statistické údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou sledovány v takovém rozsahu jako u vyšších správních celků.