Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Střední Čechy - západ - turistická oblast

Tato turistická oblast je částí Středočeského kraje a zároveň patří do turistického regionu Okolí Prahy.
Oblast zahrnuje bývalé okresy Beroun, Rakovník, Mělník a část okresů Příbram a Praha-západ.

Jsou pro ni charakteristické tyto rysy:

  • severní část tvoří převážně rovinatá krajina s městským centrem Kladnem, těsné sousedství letiště Ruzyně
  • střední a jižní část je charakteristická vysokou lesnatostí území, jedná se o mírně zvlněné území s Křivoklátskou vrchovinou a Brdy, chráněnou krajinnou oblastí Křivoklátsko a Český kras, Koněpruské jeskyně společně s řekami Berounkou a Vltavou
  • významné hrady a zříceniny - Karlštejn, Křivoklát, Okoř, Točník, Žebrák aj., zámky - Lány, Dobříš, Slabce, Roztoky atd., sakrální památky - Svatá Hora v Příbrami, kostel sv. Jakuba, sv. Jan pod Skalou aj.
  • historie a současnost průmyslu - Hornické muzeum v Příbrami, sklárna Rückl, Skanzen dopravy a těžby vápence, Muzeum těžby zlata Nový Knín, Železniční muzeum v Lužné atd.
  • historické osobnosti - K. Čapek. A. Dvořák, O. Pavel 

Hrad Karlštejn se řadí mezi nejvýznamnější a nejznámější české hrady. Byl vystavěn v letech 1348-65 na levém břehu Berounky králem Karlem IV. jako schránka relikvií a císařských klenotů. Jedinečná výzdoba dosáhla svého vrcholu v kapli sv. Kříže. Její stěny jsou pokryty polodrahokamy, zlacenou výzdobou a 127 deskovými obrazy představujícími světce a světice z dílny mistra Theodorika.
Hrad Křivoklát byl založen kolem roku 1230 za vlády Přemysla Otakara II. Velkého rozkvětu se dočkal za Vladislava Jagellonského, který z něj vytvořil reprezentativní sídlo. Na přelomu 19. a 20. století Fürstenberkové provedli rozsáhlou rekonstrukci a v roce 1929 jej prodali státu. Svými uměleckými a historickými hodnotami se řadí mezi nejvýznamnější památky ČR.
Svatá Hora u Příbrami byla kdysi největším a nejproslulejším poutním místem v Rakousku-Uhersku a je jednou z nejcennějších památek českého raného baroka. Chrám s ambity, kaplemi, zvonicí a přilehlou rezidencí byl vystavěn řádem jezuitů v letech 1658-75 a na jeho výzdobě se podílelo mnoho významných umělců a řemeslníků v čele s architektem C. Luragem. Z města Příbrami vede k poutnímu místu kryté schodiště, postavené v letech 1727-28 podle návrhu K. I. Dientzenhofera. Areál je otevřen celoročně.

Dále zde lákají návštěvníky hrady Točník a Žebrák, zámky v Březnici, na Dobříši, v Hořovicích, v Roztokách nebo ve Vysoké u Příbrami.

Průhonický park je považován za jedno z nejvýznamnějších děl světové zahradní architektury, který uskutečnil hrabě Sylva Taroucca. Osou se stal potok Botič. Do roku 1914 se zde podařilo soustředit téměř 1 200 druhů cizokrajných stromů a rostlin na rozloze 240 ha s alpinem a rosáriem. Parkem vede na 40 km pěších cest.
Křivoklátsko bývalo lovištěm českých králů již za panování Přemyslovců. Tento fakt přispěl k řídkému osídlení a tím i k ojedinělé zachovalosti této přírodní oblasti, která se stala v roce 1978 chráněnou krajinnou oblastí a později i biosférickou rezervací UNESCO. Území je typické strmými roklemi a sutěmi s převážně smíšenými lesy. Krajinu zpestřují nápadné skalní útvary zvláště v údolí Berounky - Čertova skála. Je zde i bohatá fauna.
Na Křivoklátsku se odehrává děj i několika příběhů české literatury od A. Jiráska, K. H. Máchy nebo Oty Pavla. Další informace na internetové adrese krivoklatsko.nature.cz/web/chko-krivoklatsko.
Brdská vrchovina se výrazně liší od okolní krajiny. Zdejší rybníky jsou oblíbeným lovištěm volavek, čápů černých i orla mořského. Flóru zastupují cenné druhy orchidejí, kosatců a upolínů.
Český kras je území lemující zákruty Berounky a je největším krasovým územím v Čechách. Zahrnuje skalnaté útesy, jeskyně v typických krasových stráních a množství unikátní a zajímavé flóry. Nejcennější lokalitou chráněné krajinné oblasti je Klonk u Suchomast. Významnou lokalitou je také národní přírodní památka Zlatý kůň s nejrozsáhlejším zpřístupněným jeskynním systémem v Čechách - Koněpruskými jeskyněmi, jejichž stáří se odhaduje na 300-400 miliónů let. Krápníková výzdoba zde vyplňuje tři patra chodeb a dómu. Z celkové délky jeskyní přes 2 km je zpřístupněna trasa dlouhá 620 m. Další informace získáte na internetové adrese www.nature.cz/web/chko-cesky-kras.
Hornické muzeum Příbram-Březové hory je největší svého druhu v ČR a nachází se v areálu historické Vojtěšské, Anenské a Ševčinské šachty. Unikátní Ševčinský důl byl navržen na zapsání do seznamu technických památek UNESCO. Na odvalu Ševčinské šachty vznikl speciální projekt - na 180 m kolejí byla instalována důlní technika používaná v rudných a uranových dolech Příbram v druhé polovině 20. století. Mimo prohlídky mineralogické sbírky a expozice hornictví je možné fárat do podzemí a projet vláčkem Prokopskou štolou až k nejhlubší jámě revíru (1600 m) nebo projít pěšky mezi dolem Vojtěch a dolem Anna vodní štolou Anna z konce 18. století. Velmi cenným exponátem je parní těžební stroj z roku 1914.
Příkladem ojedinělé roubené usedlosti ze 16. století je Hamousův statek ve Zbečně.
Lidovou architekturu si můžeme dále prohlédnout ve skanzenu v Muzeu vesnických staveb Středního Povltaví ve Vysokém Chlumci.
Turistika a vodáctví jsou nejčastější aktivity návštěvníků této oblasti. Pro pěší návštěvníky je zde několik druhů naučných stezek, milovníky golfu potěší možnosti hry u Karlštejna.