Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Střední Čechy - západ - turistická oblast

Tato turistická oblast je částí Středočeského kraje a zároveň patří do turistického regionu Okolí Prahy.
Oblast zahrnuje bývalé okresy Beroun, Rakovník, Mělník a část okresů Příbram a Praha-západ.

Jsou pro ni charakteristické tyto rysy:

  • severní část tvoří převážně rovinatá krajina s městským centrem Kladnem, těsné sousedství letiště Ruzyně
  • střední a jižní část je charakteristická vysokou lesnatostí území, jedná se o mírně zvlněné území s Křivoklátskou vrchovinou a Brdy, chráněnou krajinnou oblastí Křivoklátsko a Český kras, Koněpruské jeskyně společně s řekami Berounkou a Vltavou
  • významné hrady a zříceniny - Karlštejn, Křivoklát, Okoř, Točník, Žebrák aj., zámky - Lány, Dobříš, Slabce, Roztoky atd., sakrální památky - Svatá Hora v Příbrami, kostel sv.Jakuba, sv.Jan pod Skalou aj.
  • historie a současnost průmyslu - Hornické muzeum v Příbrami, sklárna Rückl, Skanzen dopravy a těžby vápence, Muzeum těžby zlata Nový Knín, Železniční muzeum v Lužné atd.
  • historické osobnosti - K.Čapek. A.Dvořák, O.Pavel 

Hrad Karlštejn se řadí mezi nejvýznamnější a nejznámější české hrady. Byl vystavěn v letech 1348-65 na levém břehu Berounky králem Karlem IV. jako schránka relikvií a císařských klenotů. Jedinečná výzdoba dosáhla svého vrcholu v kapli sv.Kříže. Její stěny jsou pokryty polodrahokamy, zlacenou výzdobou a 127 deskovými obrazy představujícími světce a světice z dílny mistra Theodorika.
Hrad Křivoklát byl založen kolem roku 1230 za vlády Přemysla Otakara II. Velkého rozkvětu se dočkal za Vladislava Jagellonského, který z něj vytvořil reprezentativní sídlo. Na přelomu 19. a 20.století Fürstenberkové provedli rozsáhlou rekonstrukci a v roce 1929 jej prodali státu. Svými uměleckými a historickými hodnotami se řadí mezi nejvýznamnější památky ČR.
Svatá Hora u Příbrami byla kdysi největším a nejproslulejším poutním místem v Rakousku-Uhersku a je jednou z nejcennějších památek českého raného baroka. Chrám s ambity, kaplemi, zvonicí a přilehlou rezidencí byl vystavěn řádem jezuitů v letech 1658-75 a na jeho výzdobě se podílelo mnoho významných umělců a řemeslníků v čele s architektem C.Luragem. Z města Přibrami vede k poutnímu místu kryté schodiště, postavené v letech 1727-28 podle návrhu K.I.Dientzenhofera. Areál je otevřen celoročně.

Dále zde lákají návštěvníky hrady Točník a Žebrák, zámky v Březnici, na Dobříši, v Hořovicích, v Roztokách nebo ve Vysoké u Příbrami.

Průhonický park je považován za jedno z nejvýznamnějších děl světové zahradní architektury, který uskutečnil hrabě Sylva Taroucca. Osou se stal potok Botič. Do roku 1914 se zde podařilo soustředit téměř 1 200 druhů cizokrajných stromů a rostlin na rozloze 240 ha s alpinem a rosariem. Parkem vede na 40 km pěších cest.
Křivoklátsko bývalo lovištěm českých králů již za panování Přemyslovců. Tento fakt přispěl k řídkému osídlení a tím i k ojedinělé zachovalosti této přírodní oblasti, která se stala v roce 1978 chráněnou krajinnou oblastí a později i biosférickou rezervací UNESCO. Území je typické strmými roklemi a sutěmi s převážně smíšenými lesy. Krajinu zpestřují nápadné skalní útvary zvláště v údolí Berounky - Čertova skála. Je zde i bohatá fauna.
Na Křivoklátsku se odehrává děj i několika příběhů české literatury od A.Jiráska, K.H.Máchy nebo Oty Pavla. Další informace na internetovéadrese krivoklat.schkocr.cz.
Brdská vrchovina se výrazně liší od okolní krajiny. Zdejší rybníky jsou oblíbeným lovištěm volavek, čápů černých i orla mořského. Flóru zastupují cenné druhy orchidejí, kosatců a upolínů.
Český kras je území lemující zákruty Berounky a je největším krasovým územím v Čechách. Zahrnuje skalnaté útesy, jeskyně v typických krasových stráních a množství unikátní a zajímavé flóry. Nejcennější lokalitou chráněné krajinné oblasti je Klonk u Suchomast. Významnou lokalitou je také národní přírodní památka Zlatý kůň s nejrozsáhlejším zpřístupněným jeskynním systémem v Čechách - Koněpruskými jeskyněmi, jejichž stáří se odhaduje na 300-400 miliónů let. Krápníková výzdoba zde vyplňuje tři patra chodeb a dómu. Z celkové délky jeskyní přes 2 km je zpřístupněna trasa dlouhá 620 m. Další informace získáte na internetové adrese ceskras.schkocr.cz.
Hornické muzeum Příbram-Březové hory je největší svého druhu v ČR a nachází se v areálu historické Vojtěšské, Anenské a Ševčinské šachty. Unikátní Ševčinský důl byl navržen na zapsání do seznamu technických památek UNESCO. Na odvalu Ševčinské šachty vznikl speciální projekt - na 180 m kolejí byla instalována důlní technika používaná v rudných a uranových dolech Příbram v druhé polovině 20.století. Mimo prohlídky mineralogické sbírky a expozice hornictví je možné fárat do podzemí a projet vláčkem Prokopskou štolou až k nejhlubší jámě revíru (1600 m) nebo projít pěšky mezi dolem Vojtěch a dolem Anna vodní štolou Anna z konce 18.století. Velmi cennými exponátem je parní těžební stroj z roku 1914.
Příkladem ojedinělé roubené usedlosti ze 16.století je Hamousův statek ve Zbečně.
Lidovou architekturu si můžeme dále prohlédnout ve skanzenu v Muzeu vesnických staveb Středního Povltaví ve Vysokém Chlumci.
Turistika a vodáctví jsou nejčastější aktivity návštěvníků této oblasti. Pro pěší návštěvníky je zde několik druhů naučných stezek, milovníky golfu potěší možnosti hry u Karlštejna.