Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Střední Čechy - jihovýchod - turistická oblast

Turistická oblast Střední Čechy - jihovýchod je součástí Středočeského kraje a také turistického regionu Okolí Prahy.
Zaujímá oblast bývalého okresu Benešov a části okresů Praha-východ, Praha-západ a Příbram.

Je charakteristická těmito rysy:

  • řeka Vltava, její vodní díla, Sázava, Posázaví, velká míra zalesnění a chráněná krajinná oblast Blaník  - hora Blaník
  • Kutná Hora - památka UNESCO
  • zámky Konopiště, Jemniště, Vlašim aj., hrady - Český Šternberk, Říčany, sakrální památky - Boží hrob ve Voticích, kostel sv. Havla v Chotýšanech aj., lidová architektura - skanzen v Kouřimi
  • gastronomie - pivovar Velké Popovice
  • historické osobnosti - Svatopluk Čech (muzeum v Ostředku), Josef Lada, Josef Suk aj.

Město Kutná Hora s historickým jádrem, zapsaným v seznamu kulturního dědictví UNESCO, představuje ojedinělý soubor středověké a barokní architektury, s více než třemi stovkami objektů. K rozkvětu města došlo za Václava II, kdy se zde razily mince ze stříbra vytěženého z okolních dolů. Zdejší Vlašský dvůr se stal ústřední královskou mincovnou a Václav IV. jej později změnil v reprezentační panovnické sídlo. Dnes si v něm návštěvníci mohou prohlédnout mincovní expozici a královskou audienční síň. Nejvyhledávanější památkou je chrám sv. Barbory, patronky horníků. Jedná se o unikátní stavbu vrcholně a pozdně gotické architektury. V interiéru upoutá kruchta s rokokovým zábradlím, sloupová kazatelna z r.1655, rokokové varhany nebo gotické malby.
Klášter Sázava byl založen počátkem 11. století jako benediktinské opatství se staroslověnskou liturgií. Počátkem 14. století došlo k přestavbě a z této doby pocházejí pozůstatky gotického kostela, krypta a kapitulní síň s nástěnnými malbami. Později barokně upravený klášter byl zrušen za Josefa II. v roce 1785.
Zámek Kačina je nejrozsáhlejším klasicistním objektem v Čechách a byl zbudován J. R. Chotkem během první poloviny 19. století uprostřed přírodně-krajinářského parku, založeného r. 1789.
Zámek Konopiště byl původně gotickým hradem, který byl renesančně a barokně upravován v následujících staletích. V roce 1887 jej koupil následník trůnu arcivévoda František Ferdinand d´Este a nechal jej romanticky upravit. Byl vášnivým lovcem a proto mezi vyhlášené sbírky zámku patří také na 300 000 loveckých trofejí. Zpestřením pro návštěvníky jsou medvědi chovaní v bývalém hradním příkopu.
Hrad Český Šternberk byl vystavěn před rokem 1241 a je spojen od prvopočátku až do dnešních dnů se staročeským šlechtickým rodem Šternberků, který má v erbu zlatou šesticípou hvězdu. Pozoruhodností je soubor 500 mědirytin z doby třicetileté války.

Dále jsou zde zámky v Jemništi, Ratajích nad Sázavou, Vlašimi, Ostředku, Vrchotových Janovicích, Žlebech, Zásmukách nebo ve Zruči nad Sázavou, které můžeme navštívit.
.
Hora Velký Blaník a její okolí se pro svou neporušenou přírodu staly chráněnou krajinnou oblastí v roce 1981. Základním prvkem oblasti je mozaika lesních celků, polí, luk a menších rybníků se vhodně zalesněnou zástavbou obcí s četnými historickými památkami. Prostředí je dosud málo narušené průmyslovým i zemědělským znečištěním. Oblast si dodnes uchovala kolorit typické české krajiny na rozhraní středních Čech a Českomoravské vrchoviny. S Blaníkem je spojena pověst o blanických rytířích spících v nitru hory, kteří společně s knížetem sv. Václavem vyjedou na pomoc až bude českým zemím nejhůře. Legenda je součástí národního povědomí a je zpracována ve Smetanově symfonické básni Má vlast, v obrazech J. Mařáka nebo v Jiráskových Starých pověstech českých. Další informace na internetové adrese www.nature.cz/web/chko-blanik.

Vodní díla na Vltavě se řadí k nejvyhledávanějším rekreačním oblastem. Slapská přehrada vystavěná počátkem padesátých let 20. století nebo přehrada Orlík ze šedesátých let s hrází o délce 515 m, patří mezi největší lákadla pro milovníky vodních sportů.
Snad nejvíce je populární sjíždění meandrovitých toků Sázavy a Vltavy a představuje pro každého vodáka nezapomenutelný zážitek. Také pěší turistika po značených turistických stezkách je velmi populární již od 19. století. Nejznámější je dálkový pochod Praha-Prčice, konaný každoročně na začátku května. Pro pěší návštěvníky je zde 9 naučných stezek.
Také cyklistické stezky tvoří rozsáhlou síť a cyklisté se mohou vydat na populární regionální
cyklotrasy, jako je např. Posázavská nebo dlouhé nadregionální trasy jako Praha-Vídeň nebo Praha-Brno. Příznivci golfu najdou golfové hřiště v blízkosti zámku Konopiště.