Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

O kraji - Středočeský kraj

Středočeský kraj (www.stredoceskykraj.cz) nemá správní centrum, sídlem krajských orgánů a institucí je Praha. Kraj tvoří společně s Prahou přirozenou aglomeraci propojenou ekonomicky, historicky i kulturně. Vzhledem k rozloze a počtu obcí je tento kraj největší v ČR. Je také nejlidnatější a má největší počet okresů - celkem 12 - Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha východ a Praha západ, Příbram a Rakovník.

Přírodní podmínky kraje jsou značně různorodé. V kraji převažují dva typy krajiny. Severovýchodní polovinu tvoří Polabská nížina se zemědělsky využívanou půdou s listnatými a borovými lesy. Jihozápad má charakter vrchoviny, kde převažují smrkové a smíšené lesy. Je to oblast Středočeské pahorkatiny. Osu kraje tvoří v severojižním směru Vltava. Západní část vyplňují výše položené Brdy s množstvím lesů a méně úrodnou půdou.

Kraj je charakterizován jako průmyslově-zemědělský. V kraji je větší počet strojírenských závodů, průmysl chemický, potravinářský, polygrafický, keramický a sklářský. Útlum provází těžba černého uhlí na Kladensku.

Hlavní zemědělskou oblastí kraje je Polabí, kde se pěstuje pšenice, cukrovka, ovoce i zelenina. Ve výše položených lokalitách se pěstují brambory, řepka a pícniny.

Nejvýznamnější a největší chráněnou krajinnou oblastí je Křivoklátsko, biosférická rezervace UNESCO. Na tuto oblast navazuje geologicky zajímavý Český kras, který je největší krasovou oblastí v Čechách. Ve Středočeském kraji je převážná většina území CHKO Kokořínsko. Tento kraj je i vstupní branou do CHKO Český ráj. Na jihovýchodě je CHKO Blaník. Na řece Vltavě jsou i vodní díla, která jsou cílem odpočinku mnoha návštěvníků. I když stav životní prostředí se od 90. let minulého století neustále zlepšuje stále přetrvávají problémy se zvýšenou automobilovou dopravou ovlivněnou zejména Prahou a tranzitní funkcí kraje. Ovšem množství nejenom kulturních památek vytváří zajímavé zázemí především pro krátkodobou rekreaci.

Z hlediska cestovního ruchu náleží území Středočeského kraje prakticky celé do turistického marketingového regionu Okolí Prahy a částečně sem zasahuje i turistický region Český ráj

V kraji se uskutečňují významné investiční akce, které významně ovlivňují hospodářský život. Jedná se o výstavbu železničních koridorů, obchvatu Prahy, mezinárodního logistického centra apod.