Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Střední Čechy - severovýchod - Polabí - turistická oblast

Turistická oblast Střední Čechy - severovýchod - Polabí je součástí Středočeského kraje a zároveň patří do turistického regionu Okolí Prahy.
Tvoří ji území zahrnující bývalý okres Nymburk a části okresů Kutná Hora, Kolín, Praha-východ, Mladá Boleslav a Mělník.

Tato oblast je charakteristická těmito rysy:

  • lázně - Poděbrady, Toušeň
  • Mělnicko - vinný kraj
  • chráněná krajinná oblast Kokořínsko, řeky Labe, Jizera a Vltava
  • středověké hradby Nymburka, chrám sv. Jiljí a morový sloup v Nymburce, chrám sv. Bartoloměje v Kolíně, kolínská synagoga a Starý židovský hřbitov
  • pomník Mistra Jana Husa a děkanský chrám sv. Gotharda v Českém Brodě, Lipanská mohyla, Poděbradský zámek, zámek v Benátkách nad Jizerou
  • muzeum lidových staveb v Přerově nad Labem

Hrad Kokořín dal postavit v první polovině 14. století Hynek Berka z Dubé. V následujících dobách se majitelé často střídali a v 19. století jej získali Václav a Růžena Špačkovi ze Starburgu, kteří zahájili rozsáhlou rekonstrukci. Dnešní pohádkový vzhled dala tomuto hradu romantická přestavba z let 1911-18.
Celkový dojem umocňuje i umístění hradu na kopci nad krajinou skal a lesů chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Území je nazýváno také Polomené hory. Zdejší ojedinělý pískovcový reliéf tvoří síť plošin a údolí, na jejichž hranách se vytvořila skalní města a útvary rozmanitých tvarů a jmen: Pokličky, Obří hlava, Žába, Bludiště, Slon, Faraon a další. Jedno z nejmalebnějších údolí je Kokořínský skalnatý důl potoka Pšovky. Mohutné pískovcové bloky, hluboké boční rokle, klidné a lekníny porostlé tůně i rázovité roubené stavby - to vše lze nalézt v tomto turisticky velmi navštěvovaném kraji. U Liběchova, na okraji kokořínské pískovcové oblasti vytesal sochař V. Levý do pískovcových skal skulptury nazývané Čertovy hlavy. Ve 40. letech 19. století zde vytvořil i další díla - Maří Magdaléna, Harfenice, Had nebo Klácelka. Nejzajímavější plastiky jsou rozmístěny podél turistického okruhu, začínajícího u liběchovického zámku.
Žehuňský rybník o rozloze 258 ha patří mezi největší ve středočeském regionu a řadí se mezi vyhlášené národní přírodní rezervace. Rozsáhlá vodní nádrž s pásem pobřežních rákosin, mokřadů a vlhkých luk, je hnízdištěm vodního ptactva.
Vinařství v Mělníku, městě ležícím na soutoku Vltavy a Labe, má dlouhou tradici. S pěstováním vinné révy zde začala již kněžna Ludmila a později v ní pokračoval i Karel IV., který sem přivezl révu z Burgundska. Každoročně v září se zde koná slavnostní vinobraní. Mezi jedno z nejoblíbenějších vín patří také "Ludmila" v typických lahvích.
Lázně Poděbrady jsou podle některých historických pramenů rodištěm krále Jiřího z Poděbrad. Nejvýznamnější rok pro novodobé dějiny města představuje rok 1905, kdy zde byl nalezen minerální pramen s léčivými účinky. Lázeňské centrum je ukryté v zeleni parků a krásné okolní přírodě na březích Labe a specializuje se na léčbu srdečních onemocnění a péči po srdečních operacích.
Dále jsou zde zámky v Benátkách nad Jizerou, Veltrusech, Poděbradech nebo Nelahozevsi.
Typický návštěvník přijíždí autem ze vzdálenosti cca 50 km a nejčastějším důvodem příjezdu je poznávací turistika. Asi třetina z nich využívá hotelových služeb a u 80 % návštěvníků naplňuje region jejich očekávání, je turisticky atraktivní.