Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy

Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.


Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021
 
Název okresu Počet obyvatel okresu Rozloha (km2) Obce s rozšířenou působností (počet) Pověřené obce (počet) Obce (počet)
Středočeský kraj 1 386 824 10 928,47 26 54 1144
Příbram 114 366 1 562,92 3 5 120
Rakovník 54 898 896,28 1 3 83
Praha-západ 151 093 580,34 1 6 79
Benešov 99 323 1 474,84 3 5 114
Beroun 96 624 703,64 2 2 85
Kladno 164 493 719,65 2 4 100
Kolín 103 894 747,60 2 5 90
Kutná Hora 75 683 917,40 2 4 88
Mělník 109 354 701,07 3 4 69
Mladá Boleslav 127 592 1 022,88 2 4 120
Nymburk 101 120 846,38 3 5 86
Praha-východ 188 384 755,45 2 7 110
Zdroj dat: ČSÚ