Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy

Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.


Ukazatele okresů kraje k 1. 1. 2016
Název okresuPočet obyvatel okresuRozloha (km2)Obce s rozšířenou působností (počet)Pověřené obce (počet)Obce (počet)
Praha-západ137 523580,31679
Příbram114 2061 692,636121
Rakovník55 258896,31483
Středočeský kraj1 326 87611 016,126561 145
Benešov97 0851 474,835114
Beroun90 168661,92285
Kladno162 256719,724100
Kolín98 815743,82589
Kutná Hora74 495917,22488
Mělník105 594701,23469
Mladá Boleslav126 2861 022,924120
Nymburk97 339850,23587
Praha-východ167 851755,427110
Zdroj dat: ČSÚ