Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy Středočeského kraje

Okresy v České republice jsou územně správní jednotky středního stupně, na něž se dělí území státu podle zákona o územním členění státu z r. 1960. Území republiky se na ně beze zbytku dělí. Mezi okresy jsou zahrnuta rovněž statutární města, která vykrývají celý okres (Praha, Plzeň, Ostrava, Brno), naopak do něj nejsou zahrnuty obvody v Praze, které nejsou v tomto významu okresy (mají pouze některé z pravomocí okresních úřadů). Číselník okresů je vytvářen a udržován Českým statistickým úřadem; změny v okresech (vznik, změnu vymezení) schvaluje vláda ČR. Název okresu je jedinečný v rámci celé republiky.

Okresní úřady na území České republiky ukončily svoji činnost 31. prosince 2002, takže od 1. ledna 2003 představují okresy pouze územní obvody policie, soudů a některých jiných státních institucí.

Vybrané geografické údaje okresů k 31. 12. 2021
 
Název NUTS Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel okresního města Hustota osídlení (obyv./km2) Počet obcí z toho: se statutem města
Středočeský kraj 10 928 1 386 299   127 1 144 84
Benešov 1 475 99 304 16 448 67 114 9
Beroun 704 96 575 19 984 137 85 6
Kladno 720 164 455 66 903 228 100 8
Kolín 748 103 874 32 046 139 90 6
Kutná Hora 917 75 659 20 450 83 88 4
Mělník 701 109 322 19 472 156 69 7
Mladá Boleslav 1 023 127 553 41 868 125 120 8
Nymburk 846 101 092 14 780 119 86 7
Praha-východ 755 188 220   249 110 8
Praha-západ 580 151 033   260 79 10
Příbram 1 563 114 326 31 651 73 120 8
Rakovník 896 54 886 15 142 61 83 3
Zdroj dat: ČSÚ