Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní akční skupina (MAS) je forma místního partnerství, která umožňuje efektivní způsob využívání dostupných zdrojů. Jejími členy mohou být obce, jejich svazky, instituce veřejné moci, soukromé podnikatelské subjekty, neziskové organizace i samotní občané jako fyzické osoby. Ti všichni v rámci místní akční skupiny spolupracují na rozvoji a obnově venkova. Jejich projekty a aktivity jsou podpořeny čerpáním finančních prostředků z národních programů nebo z programů EU. Více http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/

Velká část místních akčních skupin se sdružuje v tzv. Národní síti Místních akčních skupin (NS MAS), která reprezentuje své členy na národní i mezinárodní úrovni, medializuje a podporuje činnost MAS při realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova apod. Více http://www.nsmascr.cz/

Jednotlivé místní akční skupiny jsou do krajů zařazeny podle krajské příslušnosti jejich sídla.

Místní akční skupiny
NázevSídlo obecForma
Brdy - Vltava o.p.s.Dobříšobecně prospěšná společnost
Lípa pro venkov z.s.Zbraslavicespolek
MAS - Střední Polabí, z.s.Čelákovicespolek
MAS Blaník, z.s.Vlašimspolek
MAS Boleslavsko z.ú.Bakov nad Jizerouústav
MAS Brdy, z.ú.,Jinceústav
MAS Dolnobřežansko o.p.s.Dolní Břežanyobecně prospěšná společnost
MAS Jihozápad o.p.s.Jinočanyobecně prospěšná společnost
MAS Karlštejnsko, z.s.Všeradicespolek
MAS Nad Prahou o.p.s.Líbezniceobecně prospěšná společnost
MAS PODBRDSKO, z.s.Hvožďanyspolek
MAS Podlipansko, o.p.s.Pečkyobecně prospěšná společnost
MAS Polabí, o.p.s.Lysá nad Labemobecně prospěšná společnost
MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.Kněževesspolek
MAS Říčansko o.p.s.Říčanyobecně prospěšná společnost
MAS Sedlčansko, o.p.s.Petroviceobecně prospěšná společnost
MAS Svatováclavsko, z.s.Stochovspolek
MAS Vyhlídky,z.s.Nebuželyspolek
MAS Zálabí, z.s.Týnec nad Labemspolek
Místní akční skupina Mezi HradyŽeleznáspolek
Místní akční skupina MezilesíKněžicespolek
Místní akční skupina Mníšecko, z.s.Měchenicespolek
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.Loučeňspolek
Mladoboleslavský venkov, z.ú.Beznoústav
Posázaví o.p.s.Postupiceobecně prospěšná společnost
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.Slanýobecně prospěšná společnost
Rakovnicko o.p.s.Rakovníkobecně prospěšná společnost
Region Pošembeří o.p.s.Český Brodobecně prospěšná společnost