Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sociální prostředí Středočeského kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Středočeského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2015 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem1 326 87610 553 843
Míra celkového přírůstku obyvatel8,771,48
Průměrný důchod celkem11 10310 994
Počet zařízení sociální péče celkem3983 343
Dokončené byty celkem4 87225 095
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem8175