Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sociální prostředí Středočeského kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Středočeského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2021 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem1 386 82410 516 707
Míra celkového přírůstku obyvatel10,322,08
Průměrný důchod celkem15 01214 815
Počet zařízení sociální péče celkem4003 529
Dokončené byty celkem6 37634 581
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem8073
Zdroj dat: ČSÚ