Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Trh práce


Míra nezaměstnanosti

Popis ukazatele: Míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tedy nezaměstnaní/(nezaměstnaní + zaměstnaní)

Název NUTS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 5,0 4,0 2,9 2,2 2,0 2,6 2,8
Hlavní město Praha 4,2 3,9 3,5 2,8 2,4 1,9 3,1 3,8 3,6 3,1 3,1 2,5 2,8 2,2 1,7 1,3 1,3 2,3 2,3
Středočeský kraj 5,2 5,4 5,2 4,5 3,4 2,6 4,4 5,2 5,1 4,6 5,2 5,1 3,5 3,1 2,1 2,0 1,3 1,9 2,5
Jihočeský kraj 5,2 5,7 5,0 5,1 3,3 2,6 4,3 5,3 5,5 5,7 5,2 5,9 4,0 2,8 2,2 1,4 1,8 1,8 1,8
Plzeňský kraj 5,3 5,8 5,1 4,6 3,7 3,6 6,3 5,9 5,2 4,8 5,2 5,1 3,8 3,4 1,9 1,5 1,3 2,2 3,1
Karlovarský kraj 6,4 9,4 10,9 10,2 8,2 7,6 10,9 10,8 8,5 10,5 10,2 9,0 6,7 5,4 3,3 2,9 4,2 4,7 5,7
Ústecký kraj 13,0 14,5 14,5 13,7 9,9 7,9 10,1 11,2 9,9 10,8 9,4 8,5 7,6 5,1 3,5 3,6 2,5 3,7 3,7
Liberecký kraj 6,1 6,4 6,5 7,7 6,1 4,6 7,8 7,0 7,2 9,3 8,3 6,5 5,5 4,4 3,7 1,9 1,8 2,9 2,6
Královéhradecký kraj 5,8 6,6 4,8 5,4 4,2 3,9 7,7 6,9 7,1 7,1 8,2 6,2 5,6 4,1 2,2 2,3 1,6 2,6 2,3
Pardubický kraj 7,6 7,0 5,6 5,5 4,4 3,6 6,4 7,2 5,6 7,7 8,4 6,4 4,6 3,7 2,7 1,7 1,6 1,6 2,3
Kraj Vysočina 5,3 6,8 6,8 5,3 4,6 3,3 5,7 6,9 6,4 6,4 6,7 5,6 4,7 3,2 2,7 1,7 1,4 2,2 2,1
Jihomoravský kraj 8,0 8,3 8,1 8,0 5,4 4,4 6,8 7,7 7,5 8,1 6,8 6,1 5,0 3,9 3,3 2,6 2,1 2,3 2,5
Olomoucký kraj 9,6 12,0 10,0 8,2 6,3 5,9 7,6 9,1 7,6 7,7 9,2 7,7 5,9 3,7 3,1 2,6 2,4 3,1 2,6
Zlínský kraj 7,5 7,4 9,4 7,0 5,5 3,8 7,3 8,5 7,6 7,4 6,8 6,1 4,7 4,0 3,6 1,8 2,0 1,9 1,8
Moravskoslezský kraj 14,7 14,5 13,9 12,0 8,5 7,4 9,7 10,2 9,3 9,5 9,9 8,6 8,1 6,9 4,7 3,7 3,7 3,6 4,6

Zdroj dat: ČSÚPodíl nezaměstnaných osob

Popis ukazatele: Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání  v evidenci úřadu práce ve věku ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku (v %).

Název NUTS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Česká republika 6,6 5,8 4,5 4,5 7,1 7,4 6,8 7,4 8,2 7,5 6,2 5,2 3,8 3,1 2,9 4,0 3,5 3,7
Hlavní město Praha 2,6 2,3 1,8 1,8 3,2 3,6 3,6 4,2 5,1 5,0 4,2 3,4 2,3 1,9 1,9 3,5 2,8 3,0
Středočeský kraj 4,7 4,0 3,2 3,4 5,5 6,1 5,6 6,1 6,9 6,4 5,4 4,3 3,2 2,6 2,4 3,5 3,0 3,2
Jihočeský kraj 4,9 4,2 3,4 3,7 5,9 6,4 5,8 6,4 7,1 6,2 5,1 4,3 3,1 2,4 2,3 3,2 2,8 3,0
Plzeňský kraj 4,9 4,3 3,4 4,0 6,5 6,6 5,8 5,9 6,5 5,7 4,6 3,6 2,6 2,1 2,3 3,4 2,8 2,9
Karlovarský kraj 7,9 7,1 5,6 5,8 8,7 8,9 8,0 8,5 9,3 8,2 7,1 5,5 3,5 2,9 2,7 5,5 4,2 4,2
Ústecký kraj 11,3 10,2 7,9 7,3 9,9 10,2 9,8 10,5 11,5 10,7 8,9 7,8 5,4 4,5 3,9 5,5 5,1 5,5
Liberecký kraj 5,7 5,2 4,4 5,0 8,3 8,1 7,3 7,8 8,5 7,7 6,4 5,2 3,8 3,2 3,0 4,1 3,7 4,0
Královéhradecký kraj 5,4 4,7 3,5 3,6 6,0 6,3 5,7 6,6 7,3 6,4 5,0 3,8 2,7 2,3 2,4 3,1 2,8 3,1
Pardubický kraj 6,1 5,2 4,0 4,5 7,3 7,5 6,5 7,0 7,5 6,2 5,1 4,0 2,8 2,2 2,2 2,9 2,5 2,9
Kraj Vysočina 6,0 5,2 4,2 4,7 7,7 8,1 7,2 7,6 8,1 7,4 6,2 5,2 3,8 3,0 2,7 3,3 3,0 3,1
Jihomoravský kraj 7,5 6,5 5,2 5,1 8,1 8,5 7,6 8,2 8,9 8,2 7,0 6,1 4,6 3,9 3,5 4,6 4,0 4,4
Olomoucký kraj 7,5 6,4 4,8 4,9 8,9 9,1 8,3 8,9 9,8 8,8 7,0 5,9 4,4 3,4 2,9 4,1 3,4 3,6
Zlínský kraj 6,6 5,6 4,4 4,5 8,0 7,9 7,0 7,8 8,3 7,4 6,0 4,9 3,4 2,6 2,4 3,2 2,7 2,9
Moravskoslezský kraj 10,2 9,0 6,9 6,1 8,9 9,0 8,3 9,2 10,5 9,8 8,6 7,5 5,8 4,7 4,4 5,6 5,1 5,1

Zdroj dat: Ministerstvo práce a sociálních věcí


Obecná míra nezaměstnanosti žen v %

Popis ukazatele: Obecná míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle (v procentech), kde čitatel i jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle mezinárodních definic a doporučení.

Název NUTS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Česká republika 6,8 6,1 4,8 4,7 6,9 7,1 6,7 7,3 8,0 7,5 6,4 5,3 3,8 3,2 2,9 4,1 3,7 4,1
Hlavní město Praha 2,7 2,4 1,9 1,8 3,1 3,6 3,6 4,1 5,1 5,1 4,4 3,5 2,5 2,0 2,0 3,6 2,9 3,5
Středočeský kraj 5,1 4,4 3,6 3,7 5,5 6,1 5,8 6,2 7,0 6,6 5,8 4,6 3,4 2,9 2,6 3,7 3,3 3,7
Jihočeský kraj 5,4 4,7 3,7 3,9 5,9 6,2 5,8 6,3 7,0 6,2 5,1 4,3 3,1 2,4 2,3 3,3 2,9 3,2
Plzeňský kraj 5,3 4,7 3,7 4,3 6,7 6,5 5,8 6,1 6,6 5,9 4,9 3,7 2,6 2,2 2,4 3,5 3,0 3,3
Karlovarský kraj 7,7 6,9 5,6 5,7 8,2 8,4 7,8 8,0 8,8 8,0 7,0 5,5 3,4 3,0 2,9 5,6 4,5 4,9
Ústecký kraj 11,5 10,6 8,5 7,8 9,9 10,1 9,9 10,6 11,5 10,8 9,3 8,3 5,8 5,1 4,4 6,0 5,7 6,4
Liberecký kraj 6,0 5,5 4,7 5,2 8,2 8,1 7,6 8,0 8,7 8,1 6,8 5,5 4,0 3,4 3,1 4,3 3,9 4,6
Královéhradecký kraj 5,6 5,0 3,8 3,8 5,6 5,9 5,5 6,3 7,1 6,2 5,0 3,7 2,7 2,4 2,3 3,1 2,9 3,4
Pardubický kraj 6,3 5,5 4,3 4,6 6,9 6,7 6,3 6,9 7,3 6,2 5,1 4,0 2,8 2,2 2,2 3,0 2,6 3,1
Kraj Vysočina 6,6 5,8 4,6 5,0 7,3 7,7 7,1 7,7 8,0 7,5 6,4 5,3 3,8 3,0 2,7 3,4 3,1 3,3
Jihomoravský kraj 7,7 6,9 5,6 5,4 7,7 8,0 7,4 8,1 8,7 8,3 7,2 6,2 4,7 4,0 3,5 4,6 4,2 4,7
Olomoucký kraj 7,7 6,9 5,2 5,1 8,1 8,6 8,2 8,7 9,3 8,6 6,8 5,8 4,2 3,3 2,9 4,1 3,4 3,8
Zlínský kraj 6,9 6,1 4,9 4,8 7,5 7,5 6,9 7,6 7,9 7,2 6,0 4,9 3,3 2,5 2,3 3,2 2,8 3,1
Moravskoslezský kraj 10,4 9,3 7,2 6,3 8,4 8,6 8,1 8,8 10,0 9,5 8,4 7,2 5,5 4,5 4,3 5,3 5,0 5,2

Zdroj dat: ČSÚ


Počet uchazečů-absolventů na 1 volné pracovní místo pro absolventy

Popis ukazatele: Občané, od jejichž úspěšného ukončení studia nebo odborné přípravy neuplynuly více než 2 roky.

Název NUTS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Česká republika 9,9 8,6 6,5 8,1 8,2 7,8 4,9 1,8 0,8 1,7 8,9 7,5 6,6 8,5 4,1 2 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Hlavní město Praha 3,8 2 1,7 3,6 4,4 3,9 4,3 1 0,4 0,4 4,8 4,1 2,7 1,8 0,9 0,8 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Středočeský kraj 3,8 3,1 3,4 4,3 5,1 4,5 1,7 0,8 0,3 0,9 5,4 3,5 5 7,5 3 1,1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Jihočeský kraj 5,3 4,2 2,9 2,8 3,2 3,7 3,3 1,2 0,6 1,4 6,2 7,4 7,2 8,9 3,5 1,8 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2
Plzeňský kraj 6,1 4,7 4,3 7 6,3 4,6 3,6 1,1 0,6 2 8,8 8,1 6 10,7 4,4 1,6 0,4 0,2 0,06 0,04 0,05 0,08 0,07 0,1 0,1
Karlovarský kraj 23,1 20,1 10,2 8,7 5,2 6 4,5 2 0,9 1,6 9,7 8,7 6,1 6,7 4 1,8 0,6 0,4 0,1 0,2 0,2 0,8 0,6 0,5 0,6
Ústecký kraj 15,2 22,2 15,5 13,8 12,2 12 9,5 4,4 3,2 5,4 13 13,3 7,7 11,7 6,1 2,9 1,3 0,8 0,4 0,3 0,3 0,6 0,5 0,6 0,6
Liberecký kraj 6,7 4,5 3,7 5,9 7,1 4,8 3,9 2,4 1,6 2,8 8,8 5,9 5,3 4,9 2,7 1,7 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3
Královéhradecký kraj 5,6 5,5 3,1 3,2 3,7 8,4 3,9 2 1,2 1,5 5 4,7 4,6 12,6 5 2,5 1,0 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3
Pardubický kraj 13 6,4 4,2 6,1 3,9 4,5 3,1 0,5 0,3 2,1 7 3,6 4 6,1 2,7 1,4 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kraj Vysočina 25,3 16,7 15,5 25,3 47,4 12,9 10,1 3,4 1,3 2,9 16,9 14,6 13,7 17,2 5,7 2,1 0,8 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Jihomoravský kraj 19,1 31,7 9,2 14,3 9,7 9,5 5,4 2,8 1 3,1 20,2 14,2 15,6 13,1 7,4 3,8 1,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3
Olomoucký kraj 9 6,6 7,1 6,7 10,2 10,1 6,1 3,1 1,2 2,9 21,6 13,6 13,5 21,9 9,9 3,8 1,0 0,6 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,4 0,4
Zlínský kraj 10,1 9,8 5,1 10,6 15,2 10,7 5,8 1,8 0,6 1,1 7,3 9,2 5,3 8,8 5,1 2,1 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2
Moravskoslezský kraj 39,3 36,9 30,3 34,2 42,7 28 14,6 5,1 1,8 2,9 9,2 12 8,4 10,9 10,6 3,3 1,1 0,7 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6

Zdroj dat: Databáze KROK - kraje a okresy (1999 - 2014); Ministerstvo práce a sociálních věcí (2015+)

*data z 31. 1. 2023


Počet uchazečů se ZPS na 1 volné pracovní místo pro ZPS

Popis ukazatele: Občané,kterým byla rozhodnutím ČSSZ (nebo OSSZ) přiznána změněná pracovní schopnost, jsou poživateli částečného inval. důchodu nebo byli uznáni částečně invalidními, i když jim nevznikl nárok na částečný invalidní důchod.

Název NUTS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Česká republika 21 29 38 45 44 42 22 14 19 38 36 24 25 14 12 6 5 4 3 3 3 3 4 4
Hlavní město Praha 5 8 8 8 18 10 6 4 3 13 11 8 6 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Středočeský kraj 15 19 18 26 20 18 7 5 5 17 28 25 31 14 13 7 4 3 3 2 3 3 3 3
Jihočeský kraj 29 20 19 18 41 26 14 10 14 26 28 21 14 10 11 4 4 3 2 2 2 2 2 2
Plzeňský kraj 9 8 16 30 49 37 19 6 17 34 42 17 22 21 10 4 4 3 2 2 3 2 2 3
Karlovarský kraj 18 10 29 55 17 46 40 36 29 20 61 17 33 6 11 5 4 2 2 2 7 5 5 5
Ústecký kraj 74 133 140 113 170 93 59 81 76 39 37 36 25 21 15 8 5 6 6 5 6 7 6 6
Liberecký kraj 31 26 26 33 40 32 15 11 27 40 31 17 14 11 8 4 4 3 2 2 3 3 3 4
Královéhradecký kraj 22 35 80 84 95 74 34 31 28 28 22 16 27 11 9 6 4 3 3 3 5 3 4 4
Pardubický kraj 17 33 47 31 26 26 11 9 21 33 21 20 35 17 11 5 7 4 3 4 6 3 4 4
Kraj Vysočina 35 54 30 105 54 64 36 12 20 62 40 48 61 16 18 10 7 5 4 3 3 3 3 3
Jihomoravský kraj 53 35 74 62 40 52 39 30 50 101 81 55 45 25 18 10 6 4 4 4 5 4 8 8
Olomoucký kraj 8 46 52 107 47 67 46 29 31 123 49 32 37 22 19 10 6 4 3 4 4 4 4 4
Zlínský kraj 29 30 48 43 59 34 22 10 14 37 41 33 54 35 15 9 6 4 3 2 3 2 2 2
Moravskoslezský kraj 103 123 309 614 94 316 157 91 78 108 65 23 37 27 17 9 7 6 6 7 6 6 7 7

Zdroj dat: Databáze KROK - kraje a okresy (2000 - 2014); Ministerstvo práce a sociálních věcí (2015+)

*data z 31. 1. 2023


Počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo

Popis ukazatele: Uchazečem o zaměstnání může být osoba, která splňuje podmínky způsobilosti vystupovat v pracovně právních vztazích a která má trvalý pobyt na území ČR.

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 1,7 2,2 4,3 10,3 13,9 8,8 8,9 12,7 13,5 10,6 9,8 4,8 2,5 3,9 17,4 18,2 14,2 15,6 17 9,2 4,4 2,9 1,3 0,7 0,6 0,9 0,8
Hlavní město Praha 0,1 0,2 0,7 2,7 5,8 4,5 2,8 3,1 3 1,8 2,2 1,3 0,6 0,7 3,5 5,8 4,4 3,7 6,2 4,6 2,5 1,4 0,5 0,3 0,2 0,4 0,3
Středočeský kraj 1,4 1,5 3,2 5,9 7,8 4,6 4 8 7,4 6,8 5,8 2,8 1,5 2,7 14,9 15,2 12,5 13,5 15,3 6,9 3,5 2,1 1 0,5 0,4 0,6 0,5
Jihočeský kraj 0,9 1,3 2,2 6,6 9,5 5,8 6,5 7,9 10,1 7,1 9 3,9 2,4 4,2 18,2 16 12,8 11,7 13,5 7,6 3,3 2 1 0,6 0,5 0,8 0,6
Plzeňský kraj 1 1,5 3,3 6,9 9,1 5,4 5,3 7,6 8,5 4,8 5,2 2,5 1 2,2 12,9 12,6 9 9,8 10 4,6 2,2 1,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,4
Karlovarský kraj 1,5 1,8 4,5 8,6 11,4 8,5 10 13,1 15,1 15,7 14,9 6,9 4,1 6,4 23,3 26,6 16 17,9 15,4 10,5 4,5 3,2 1,2 0,8 0,8 2,4 1,4
Ústecký kraj 4,1 5,4 10,5 26 26,1 23,8 20,6 28,7 27,9 24,9 26 12,7 7,7 10,2 34,9 27,7 29,4 34,5 28,1 17,4 9,1 5,8 2,9 1,8 1,4 2,2 2
Liberecký kraj 1,4 1,5 3,5 6 6,4 3,8 6 10,1 11,8 8 7,8 4,7 3,2 7,3 21,9 18,1 13,1 13,2 10,2 6,5 3,3 2,9 1,4 0,9 0,8 1,2 1,2
Královéhradecký kraj 1 1,4 2,7 6,2 7,6 3,3 4,4 7,4 9,6 10,9 8,1 4,4 2,7 3,6 17,5 18,1 13,7 22,5 21,3 8,6 4,7 2,3 1,2 0,7 0,6 1 0,9
Pardubický kraj 1,6 2 3 6,7 12,9 5,4 7,3 11 9,9 12 9,6 2,7 1,6 4,7 14,8 12,6 9,1 13,6 11 6,3 2,9 1,5 0,5 0,2 0,3 0,5 0,5
Kraj Vysočina 2,2 2,1 4,5 10,8 12,4 7,4 6,5 9,5 18,1 19,3 11,9 4,9 2,8 7,4 37,5 32,1 27,8 40,6 23,5 12,2 5,9 3,3 1,7 1,1 0,9 1,2 1
Jihomoravský kraj 2,5 2,9 6,5 18,9 22,4 12,3 14,8 22 20,9 19,2 10,9 6,9 3,2 5,2 21,7 23,5 22,6 29 31,8 14,6 6,9 4,4 2,2 1,3 1,1 1,3 1
Olomoucký kraj   4,6 6,4 15,2 20,9 10,3 11,4 13,6 16,4 15,8 12,7 6,9 4,5 8,5 50,1 34,8 35,8 49,9 39,3 13,9 5,3 4,2 2,2 1,4 1,3 2,4 1,6
Zlínský kraj 1,9 2,3 3,8 11,3 11,1 12,3 11,4 19,1 25,9 17,9 14,3 5 3 4,7 27 26,8 18,5 25,3 15,3 10,7 4,1 3 1,8 0,9 0,8 1,2 0,8
Moravskoslezský kraj 3,7 5,1 9,1 33,6 55,1 31,8 36,7 44 44,2 39,4 29,2 10,8 6,2 6,5 29,2 25,9 18 24,3 39,5 15,5 7 5,9 3,5 2,3 2,3 3,4 3,3

Zdroj dat: ČSÚ


Počet ekonomicky neaktivních celkem na 100 obyvatel

Popis ukazatele: Ekonomicky neaktivní jsou všechny osoby patnáctileté a starší, obvykle bydlící na sledovaném území, které v referenčním období nepatřily do kategorie "pracovních sil", tj. nemohou být klasifikovány jako osoby zaměstnané nebo nezaměstnané. Ukazatel je konstruován podle metodiky Eurostatu vypracované na základě doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO).

Název NUTS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 32,5 33,1 33,6 33,9 34,3 34,6 34,6 34,7 35,1 35,5 35,4 35,6 35,8 35,3 34,7 34,5 34,4 33,8 33,5 33,1 33,2 33,8 34,3
Hlavní město Praha 31,6 30,3 32,6 32,5 32,6 33,7 33 33,2 33,1 33,5 32,6 33 34,1 32,9 32,8 32,2 32,4 31,3 30,1 29,1 28,9 29,8 31,1
Středočeský kraj 32,3 33,2 33,5 33,1 33,6 33,9 34,1 33,8 33,9 33,9 34,1 33,9 33,7 33,2 32,8 32,4 32,2 32,0 31,6 30,9 30,9 31,0 31,8
Jihočeský kraj 32,2 32,3 32,8 33,6 34,2 34,3 34,3 34,4 34,4 34,7 35,3 35,9 35,5 36 36,0 34,7 35,1 34,5 34,0 34,2 34,5 35,1 34,6
Plzeňský kraj 32,5 32,6 33,1 33,6 34,3 34,4 33,8 34,6 35 34,1 34,8 35,3 34,9 34,7 33,7 33,8 33,2 33,3 33,3 33,3 32,9 33,4 33,7
Karlovarský kraj 29,7 28,9 30,9 31,7 32,3 32,4 31,5 32,7 32,7 33,5 33,3 32,8 34,6 34,3 33,1 33,5 33,4 33,2 33,0 32,2 32,0 34,1 36,3
Ústecký kraj 32,2 32,8 32,4 33,4 34,2 32,9 33,3 33,4 35,7 36,2 36,3 36 36,2 36,6 35,8 35,7 36,2 35,2 35,5 35,3 35,9 35,5 35,8
Liberecký kraj 31,6 32,8 32,9 33,1 33,6 33,2 34 34,6 35,9 36,9 36,3 35,7 36,2 35,9 35,8 35,4 34,8 34,4 35,1 35,3 35,4 35,1 35,8
Královéhradecký kraj 32,9 32,6 33,4 34 34,6 35,6 35,6 34,7 35,3 35,8 36 36,4 36,5 36 35,4 35,6 35,1 34,9 34,1 34,3 34,1 35,0 35,4
Pardubický kraj 31,9 33,8 34,4 34 34,2 35,3 35,1 35,1 35,6 35,6 36 36,3 36,3 35,3 34,0 33,8 33,8 33,4 33,7 33,5 33,4 34,2 34,9
Kraj Vysočina 33,4 33,2 33,8 34,5 35,1 34,7 35,5 35,1 34,3 35,6 36,1 35,8 36,7 36,9 35,6 35,6 36,2 35,7 34,7 34,3 34,2 34,3 35,4
Jihomoravský kraj 33,1 33,8 34,9 35,5 35,5 35,7 35,6 36,1 36,2 36,9 36,6 35,9 35,9 35,3 34,2 34,3 33,8 33,5 33,7 33,6 33,4 33,8 34,3
Olomoucký kraj 32,4 33,5 34,9 34,3 34,7 35,6 35,5 35,6 36,4 37 36,6 38 37,8 36,5 37,2 37,0 36,5 35,7 35,1 34,0 34,8 36,2 36,2
Zlínský kraj 33,1 34,4 34,8 35,9 35,5 36 36,1 35,6 35,2 36,2 36,9 37,1 36,7 36,4 35,1 35,7 35,0 35,7 35,1 35,0 35,3 35,8 36,5
Moravskoslezský kraj 33,6 34,3 34,4 34,5 35,2 35,8 35,3 36,3 37,1 36,6 36,4 37,2 37,4 36,6 36,1 36,1 35,9 34,7 34,6 34,2 34,8 35,8 35,8

Zdroj dat: ČSÚ

Počet ekonomicky neaktivních žen na 100 žen

Název NUTS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 40,3 40,9 41,3 41,7 42 42,4 42,4 42,6 43,2 43,7 43,6 43,7 43,7 42,9 42,1 42 41,6 40,9 40,5 40 40,1 40,8 41,4
Hlavní město Praha 37,8 36,6 39,3 39,4 39,4 40,9 40,4 40,4 40,2 41,5 40,6 41,6 42,5 41 40,9 39,8 39,9 38,7 37,4 36,2 36,2 36,6 38,2
Středočeský kraj 41,1 41,5 41,8 41,9 42 42,6 42,3 42,1 42,7 42,5 42,6 42,2 41,8 40,4 40,1 40 39,8 39,1 38,5 37,1 37 37,9 38,4
Jihočeský kraj 40,5 40,6 40,6 41,8 42,2 42,2 42,3 42,3 42,3 42,6 43,5 43,9 43,4 43,4 43,6 42,2 42,3 41,6 41,3 41,5 41,7 42,3 40,8
Plzeňský kraj 41,1 40,4 41,5 41,3 41,5 42,2 41,5 42,4 42,5 41,3 42,7 42,9 42,7 42,7 40,9 40,8 40,6 40,6 39,7 40,1 40,4 40,2 41,2
Karlovarský kraj 36,3 35,9 38,3 39,4 39,7 40 39,4 41 41,3 41,1 41,2 39,8 42,3 41,9 39,7 41 41,3 40,9 39,4 38,2 38,1 40,5 43,9
Ústecký kraj 41 41,9 40,9 41,3 42,9 40,6 41,5 41,8 44,6 46,3 45,7 45 45 45 44,3 44 43,4 41,8 42,2 42,6 42,9 43,4 43,3
Liberecký kraj 39,5 39,9 39,7 40,9 41,4 40,7 42,3 43,1 44,1 45,8 45 44,8 45,2 44 43 43,5 42,6 41,6 42,9 42,9 42,9 42,4 42,1
Královéhradecký kraj 40,6 40,4 41,1 41,8 42,9 42,8 43,5 41,7 42,9 42,6 43,7 44 43,3 42,7 42,4 42,8 41,7 41,3 40,7 40,9 40,7 42 42,7
Pardubický kraj 39,8 41,4 42,3 42,3 42,7 43,4 43,3 43,3 44 43,7 43,6 44,4 43,5 42,8 40,8 40,8 41 40,5 41,2 39,9 39,8 41,4 41,5
Kraj Vysočina 41,4 41,2 41,5 43,1 43 42,7 43,9 43,4 42,8 43,9 44 43,8 44,9 44,6 43,6 42,7 42,7 42,7 41,9 41,5 41,1 41,5 42,8
Jihomoravský kraj 40,6 41,4 42,4 43,4 43,3 43,7 43,7 44,1 44,3 45,6 44,9 43,4 43,9 43,5 41,5 42,3 40,9 40,8 40,1 40,6 40,2 40,8 41,7
Olomoucký kraj 40,9 42,2 43,1 41,7 42,5 43,5 43,4 43,4 44,7 45,1 44,7 45,8 44,8 43,7 44,7 44,4 44,3 43,8 42,3 40,6 42,3 42,7 43,2
Zlínský kraj 41 42,4 43,3 44,2 42,9 44,3 44,5 43,5 43,2 44,6 44,6 45 44,6 44,3 43,2 43,2 42 43,2 42,7 43,3 43,2 43,3 44
Moravskoslezský kraj 40,9 41,3 41,6 41,7 42 42,5 41,8 43,4 44,9 44,3 44,1 45,2 44,8 43,6 42,6 42,9 42,7 41,2 41,3 40,7 40,8 42,4 42,4

Zdroj dat: ČSÚ

 

Počet ekonomicky aktivních na 100 obyvatel

Popis ukazatele: Ekonomicky aktivní jsou všechny osoby patnáctileté a starší, které patří do kategorie pracovních sil, tj. jsou klasifikovány jako osoby zaměstnané nebo nezaměstnané.

Název NUTS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 50,8 50,5 50,4 50,4 50,3 50,2 50,5 50,5 50,1 50 50,3 50 50 50 50,5 50,3 50,3 50,6 50,7 50,8 50,6 50,2 51,0
Hlavní město Praha 54,5 49,8 54,5 54,3 54,4 53,4 54 54,3 53,5 53,4 54,5 54,3 54,3 53,6 53,9 52,8 52,7 53,0 53,9 54,7 54,6 53,7 57,1
Středočeský kraj 51,1 50,5 50,5 51,1 50,8 50,6 50,2 50,4 50,1 50 50,4 50,2 50,3 50,6 50,7 50,8 50,7 50,3 50,3 50,7 50,7 50,5 51,1
Jihočeský kraj 50,6 50,9 50,8 50,3 50,1 50,3 50,4 50,7 50,9 50,8 50,4 49,6 50,3 49,2 49 50,1 49,5 50,0 50,3 49,9 49,5 49,2 50,2
Plzeňský kraj 51,3 51,5 51,4 51,1 50,6 50,9 51,5 50,8 50,2 51 51,3 50,8 51 50,9 51,6 51,3 51,8 51,4 51,2 50,9 51,0 50,9 52,5
Karlovarský kraj 52,8 54,1 52,5 51,8 51,6 51,7 53,2 52,3 51,9 51,9 52,5 52,7 51,7 51,3 52,3 51,8 51,9 52,1 52,3 53,0 53,0 51,0 51,5
Ústecký kraj 50,4 50,1 50,9 50 49,4 50,9 50,9 51,1 48,3 48,4 48,6 48,7 49,1 48 48,7 48,6 48,1 49,1 48,6 48,7 48,1 48,9 49,9
Liberecký kraj 51 50,1 50,5 50,5 50,2 51 50,3 50 48,9 47,9 48,7 49,2 49 48,7 48,7 48,9 49,3 49,6 48,8 48,5 48,2 48,9 48,6
Královéhradecký kraj 50,3 51 50,5 50,2 49,9 49,1 49,2 50,5 50,1 49,8 49,8 49,1 49 49,3 49,8 49,4 49,8 50,0 50,5 50,2 50,3 49,5 50,2
Pardubický kraj 50,8 49,1 49 49,7 50 48,9 49,3 49,5 49,1 49,4 49,4 49 49,1 49,8 51 51 50,9 51,1 50,5 50,6 50,5 49,9 50,4
Kraj Vysočina 48,7 49,3 49,2 48,8 48,5 49,4 49,7 49,5 50,7 49,7 49,6 49,7 49,1 48,5 49,7 49,5 48,8 49,3 50,1 50,3 50,3 50,3 49,6
Jihomoravský kraj 50,3 50 49,4 49,1 49,3 49,4 49,5 49,5 49,3 49 49,4 49,9 49,1 50,1 51 50,6 51,0 51,0 50,5 50,4 50,4 49,9 50,2
Olomoucký kraj 50,5 49,8 48,9 49,8 49,7 49,2 49,2 49,7 49,2 49 49,3 47,7 48,1 49 48,1 48,1 48,5 49,2 49,7 50,6 49,7 48,3 48,9
Zlínský kraj 49,7 48,8 48,8 48,2 49,1 48,9 49,1 50 50,6 49,8 49,2 48,9 49,3 49,4 50,5 49,9 50,4 49,7 50,1 50,0 49,6 49,4 49,2
Moravskoslezský kraj 48,7 48,5 48,7 49 48,8 48,6 49,7 48,8 48,4 49,1 49,5 48,7 48,9 48,9 49,4 49,4 49,4 50,6 50,6 50,8 50,1 49,4 49,6

Zdroj dat: ČSÚ


Počet ekonomicky aktivních žen na 100 žen

Název NUTS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 43,8 43,6 43,5 43,3 43,4 43,3 43,5 43,5 42,8 42,5 42,8 42,5 42,8 43 43,7 43,5 43,7 44,1 44,4 44,7 44,4 43,8 44,6
Hlavní město Praha 49,5 44,5 48,7 48,5 48,7 47,2 47,5 47,9 47,4 46,3 47,1 46,1 46,4 46,2 46,3 45,9 46,0 46,5 47,5 48,6 48,3 47,8 50,4
Středočeský kraj 43,1 43 42,9 43 43,1 42,6 42,8 42,9 42,1 42,2 42,4 42,4 42,8 43,9 44 43,8 43,7 43,8 44,1 45,2 45,2 44,4 44,9
Jihočeský kraj 43,1 43,3 43,6 42,8 42,8 43,1 43,2 43,5 43,7 43,5 42,6 42 42,9 42,3 42 43,2 43,0 43,5 43,6 43,3 42,9 42,5 44,7
Plzeňský kraj 43,4 44,4 43,7 44 44 43,7 44,5 43,7 43,6 44,6 43,8 43,6 43,8 43,4 44,9 44,7 44,9 44,6 45,3 44,6 44,1 44,5 45,1
Karlovarský kraj 47,1 48 46 44,9 45,1 45 46,3 44,8 44,3 45,1 45,2 46,4 45,2 44,3 46,4 45 44,8 45,1 46,6 47,7 47,4 45,3 44,2
Ústecký kraj 42,4 41,8 43 42,9 41,6 44 43,5 43,4 40,2 39 39,8 40,3 41 40,2 40,9 41,1 41,5 43,0 42,4 41,9 41,6 41,3 42,6
Liberecký kraj 43,9 43,9 44,4 43,4 43,3 44,3 42,8 42,3 41,4 39,8 40,8 40,8 40,7 41,3 42,2 41,6 42,2 43,1 41,6 41,6 41,4 42,0 43,2
Královéhradecký kraj 43,5 44 43,7 43,3 42,5 42,9 42,3 44,3 43,4 43,7 42,8 42,2 43,2 43,3 43,5 42,9 43,8 44,3 44,6 44,3 44,4 43,1 43,4
Pardubický kraj 43,7 42,3 41,9 42,2 42,2 41,7 42,1 42,2 41,6 42,2 42,4 41,6 42,6 42,9 44,8 44,6 44,3 44,6 43,6 44,8 44,8 43,2 44,2
Kraj Vysočina 41,5 42,1 42,2 41 41,5 42 42 41,9 42,8 41,9 42,2 42,3 41,4 41,3 42,2 43 42,8 42,8 43,3 43,6 44,0 43,5 42,7
Jihomoravský kraj 43,7 43,3 42,7 42 42,3 42,3 42,2 42,3 42,1 41 41,8 43,1 42,1 42,6 44,4 43,4 44,6 44,4 44,7 44,1 44,3 43,6 43,5
Olomoucký kraj 42,9 42,1 41,4 43,2 42,7 42,1 42,1 42,6 41,6 41,6 41,8 40,5 41,8 42,5 41,3 41,4 41,4 41,8 43,1 44,6 42,8 42,4 42,7
Zlínský kraj 42,6 41,7 41,2 40,7 42,4 41,3 41,5 42,8 43,5 42,2 42,2 41,8 42,3 42,2 43,3 43,2 44,1 42,9 43,2 42,5 42,4 42,5 42,6
Moravskoslezský kraj 42,1 42,2 42,3 42,6 42,7 42,6 44 42,5 41,3 42,1 42,4 41,2 42,2 42,6 43,6 43,2 43,2 44,8 44,6 45,1 44,8 43,2 44,0

Zdroj dat: ČSÚ


Počet osob pobír. přísp. v nezaměstnanosti - na 100 uchazečů o zaměstnání

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Česká republika 44 50 51 49 42 36 37 37 35 26 28 29 32 39 35 32 26 20 20 21 24 27 31 36 38 33 32 31 33
Hlavní město Praha 69 75 77 63 53 46 47 49 47 36 38 40 42 49 42 35 28 22 21 21 21 24 29 35 37 33 27 26 26
Středočeský kraj 52 58 58 52 46 40 42 43 42 32 34 36 40 47 41 36 28 22 23 23 26 30 33 38 41 35 35 32 34
Jihočeský kraj 57 61 63 59 53 48 51 51 50 36 39 38 42 49 42 40 32 23 24 27 33 37 40 44 41 39 38 38 43
Plzeňský kraj 42 48 54 51 46 41 42 44 42 32 34 35 39 46 37 33 27 21 23 25 29 32 38 42 46 37 35 35 38
Karlovarský kraj 39 43 43 46 39 32 34 31 30 24 24 26 28 33 29 26 21 16 16 18 19 20 23 30 43 30 24 22 25
Ústecký kraj 35 38 43 39 33 28 27 28 25 19 21 21 23 29 27 25 19 15 15 15 17 19 21 28 32 26 25 25 26
Liberecký kraj 49 50 55 54 46 42 46 44 38 28 30 33 35 43 34 30 24 19 19 21 24 27 32 37 31 35 34 33 35
Královéhradecký kraj 50 56 57 57 49 42 48 48 44 33 34 37 41 51 41 40 31 24 23 25 28 32 37 42 40 40 38 36 38
Pardubický kraj 53 55 56 55 49 41 43 44 43 32 33 35 40 47 40 38 30 22 22 27 32 37 42 50 44 43 44 42 45
Kraj Vysočina 53 57 57 54 48 42 46 48 44 33 32 34 37 47 40 38 31 25 25 28 32 36 41 45 49 44 43 42 45
Jihomoravský kraj 45 53 54 52 44 38 39 39 35 27 28 29 32 38 35 32 26 20 20 22 24 27 31 35 47 33 31 31 34
Olomoucký kraj   57 51 48 41 35 36 37 35 26 28 29 32 41 36 32 25 19 19 21 25 28 31 37 37 35 35 34 37
Zlínský kraj 45 52 53 55 47 40 40 41 37 28 30 31 33 40 36 31 26 21 20 24 28 32 35 42 42 41 39 39 42
Moravskoslezský kraj 37 44 44 42 35 29 27 28 26 19 20 20 22 28 29 26 21 17 17 17 19 21 24 27 44 26 26 25 27

Zdroj dat: ČSÚ (1995 - 2014); Ministerstvo práce a sociálních věcí (2015+)

*data k 31. 1. 2023

Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců

Název NUTS2011
2012201320142015201620172018201920202021
Hlavní město Praha 34 403 35 356 35 155 35 343 36 371 37 387 39 782 42 502 45 888 47 602 50 494
Středočeský kraj 25 605 25 923 26 302 27 046 27 997 29 170 31 457 34 390 37 151 39 104 40 585
Jihočeský kraj 23 040 22 871 23 429 24 239 25 246 26 537 28 093 30 620 32 821 35 301 37 715
Plzeňský kraj 24 086 24 295 24 698 26 004 27 013 28 182 30 700 33 020 35 264 37 613 39 400
Karlovarský kraj 21 568 21 663 22 333 23 008 24 119 24 893 26 999 29 236 31 710 33 534 35 611
Ústecký kraj 23 081 23 608 23 886 24 331 25 301 26 538 28 369 30 802 33 375 36 088 38 027
Liberecký kraj 23 240 23 850 24 381 25 114 26 358 27 126 29 121 31 615 34 169 36 127 37 855
Královéhradecký kraj 22 697 23 371 23 639 24 348 25 192 26 578 28 580 31 373 34 357 36 693 38 772
Pardubický kraj 22 792 23 080 23 187 23 879 24 856 26 087 28 006 30 358 32 612 34 814 36 642
Vysočina 22 680 23 272 23 745 24 347 25 258 26 629 28 568 31 002 33 422 35 694 37 693
Jihomoravský kraj 24 518 25 153 25 587 26 079 27 051 28 319 30 311 32 639 35 439 37 687 40 308
Olomoucký kraj 22 670 22 754 23 203 24 081 24 584 25 643 27 486 30 073 32 695 35 049 37 074
Zlínský kraj 22 461 22 517 23 117 23 755 24 554 25 953 27 565 30 317 32 759 34 928 36 641
Moravskoslezský kraj 23 909 24 340 24 397 24 667 25 475 26 388 27 991 30 364 32 826 35 260 37 265

Zdroj dat: ČSÚ


Medián hrubé měsíční mzdy zaměstnanců

Název NUTS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 21 782 21 997 22 266 22 844 23 726 24 982 26 843 29 184 31 449 33 195 35 169
Hlavní město Praha 27 162 27 182 27 410 27 750 28 677 29 906 31 878 34 338 37 719 38 732 41 096
Středočeský kraj 22 447 22 576 22 874 23 579 24 582 25 490 27 709 30 048 32 692 34 518 35 983
Jihočeský kraj 20 303 20 455 20 898 21 675 22 697 24 018 25 457 27 909 29 534 31 508 33 347
Plzeňský kraj 21 554 21 752 21 999 23 175 24 135 25 388 27 879 30 055 31 966 33 961 35 593
Karlovarský kraj 19 183 19 327 20 274 20 690 21 747 22 735 24 832 26 774 28 675 30 314 31 961
Ústecký kraj 20 533 20 999 21 385 21 686 22 644 24 004 25 639 27 901 30 341 32 404 34 044
Liberecký kraj 21 017 21 672 21 993 22 772 23 946 24 764 26 752 28 882 30 889 32 590 33 894
Královéhradecký kraj 20 266 20 958 21 134 21 750 22 521 23 914 25 865 28 348 30 865 32 880 34 772
Pardubický kraj 20 527 20 598 20 740 21 413 22 283 23 543 25 507 27 851 29 819 31 734 33 315
Vysočina 20 378 20 644 21 194 21 757 22 600 23 953 25 783 28 211 30 231 32 354 34 179
Jihomoravský kraj 21 127 21 447 21 840 22 392 23 328 24 675 26 559 28 728 30 967 32 837 35 118
Olomoucký kraj 20 717 20 594 20 836 21 651 21 918 23 205 24 956 27 253 29 491 31 571 33 135
Zlínský kraj 20 153 20 036 20 576 21 094 21 770 23 242 24 814 27 398 29 170 30 999 32 913
Moravskoslezský kraj 21 383 21 838 21 958 22 377 23 116 24 071 25 534 27 653 29 828 31 924 33 611

Zdroj dat: ČSÚ