Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy

Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.

 

Ukazatele okresů kraje k 1. 1. 2016
Název okresuPočet obyvatel okresuRozloha (km2)Obce s rozšířenou působností (počet)Pověřené obce (počet)Obce (počet)
Jihomoravský kraj1 175 0257 195,12135673
Blansko108 126862,425116
Brno-město377 028230,2111
Brno-venkov215 3111 499,177187
Břeclav115 3341 038,13463
Hodonín154 8731 099,03782
Vyškov90 815876,03680
Znojmo113 5381 590,225144
Zdroj dat: ČSÚ