Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy

Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.

 
Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021
 
Název okresu Počet obyvatel okresu Rozloha (km2) Obce s rozšířenou působností (počet) Pověřené obce (počet) Obce (počet)
Jihomoravský kraj 1 184 568 7 187,72 21 35 673
Blansko 107 912 862,43 2 5 116
Brno-město 379 466 230,18 1 1 1
Brno-venkov 225 514 1 499,03 7 7 187
Břeclav 114 801 1 037,97 3 4 63
Hodonín 151 096 1 099,01 3 7 82
Vyškov 92 317 868,75 3 6 80
Znojmo 113 462 1 590,34 2 5 144
Zdroj dat: ČSÚ