Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Brno a okolí - turistická oblast

Turistická oblast Brno a okolí je součástí turistického regionu Jižní Morava a patří do kraje Jihomoravského.

Dominující formou cestovního ruchu v této turistické oblasti je městská a kongresová turistika, vojenská historie a poznávací turistika.

Brno je nejenom centrem této turistické oblasti, ale je také krajským městem ležícím na soutoku Svitavy a Svratky. Charakteristické panoráma tvoří dva vrchy - Špilberk a Petrov. Petrovu dominuje chrám sv. Petra a Pavla, druhému bývalá pevnost a věznice Špilberk. Na Dominikánském náměstí stojí tzv. Nová radnice, která je komplexem barokních budov, kde nyní sídlí Magistrát města Brna. Ve středu Zelného trhu pod Petrovem je barokní kašna Parnas a dále zde najdeme Starou radnici s gotickým portálem a bohatou figurální výzdobou. Na nedalekém Kapucínském náměstí stojí kapucínský klášter s raně barokním kostelem Nalezení sv. Kříže a podzemními hrobkami. K zajímavým a navštěvovaným objektům patří i vila Tugendhat, památka zapsaná na seznamu UNESCO, od architekta Ludwiga Mies van der Rohe.
Brno má také významný moderní areál Výstaviště, který je polohou a řešením jedním z nejkrásnějších v Evropě. Provoz zde byl zahájen v r. 1928. Jádro tvoří budovy ve funkcionalistickém slohu. Milovníky strojů přitahuje také Brněnský autodrom, jehož hlavní závodnickou trasu představuje Masarykův okruh, který patří mezi špičková závodiště. Pravidelně se tu konají závody silničních motocyklů.

Pro pěší turisty je zde připraveno několik naučných stezek - Ekostezka Lesná, Jelení žlíbek, Kavky nebo Říčky či Tabulový průvodce Kamenný vrch.
Pro zájemce o golf je tu golfový klub a hřiště ve Slavkově u Brna nebo golfové hřiště v Jinačovicích.
Brněnská vinařská oblast se svým hlavním městem Brnem byla a stále ještě je významným centrem i obchodu s vínem. Vinná réva se dříve pěstovala i v Brně, ale dnes jsou vinice pouze v okolí Brna. V minulosti díky brněnským měšťanům, kteří si vozili révu i z Rakouska a Německa, se zde vinařství dařilo. Nejdříve to bylo v Židlochovicích, které jako první dostaly právo výroby vína. Následovaly Dolní Kounice, kde byl v té době založen ženský premonstrátský klášter. Vinařství se rozvinulo i v dalších obcích v okolí, jako jsou Hrušovany u Brna, Ivančice, Němčičky, Rajhrad a další.
Brněnská vinařská oblast díky svému klimatu umožňuje pěstování poměrně velkého množství odrůd, nejlépe se tu však daří aromatickým odrůdám jako jsou Irsay Olliver, Muškát nebo Tramín. Z červených vín je to Frankovka, Svatovavřinecké a Modrý Portugal.
Zámek ve Slavkově u Brna získal svoji podobu v 17.-18. století. Zdejší historie je spojena především s bitvou tří císařů v r. 1805. Monumentální zámek je považován za nejvyspělejší stavbu tzv. podunajského baroka na Moravě. Je zde instalována expozice Napoleon a bitva u Slavkova s řadou originálních předmětů. Slavkovský zámek byl rodovým zámek Kouniců a je v něm umístěna i sbírka obrazů v kounicovské galerii. K prohlídce zámku patří také památná místa slavkovské bitvy, jako je Mohyla Míru v Praci a místo Napoleonova polního stanu se žulovým památníkem na návrší Žuráň.
Benediktinský klášter v Rajhradě, jehož původ sahá do 11. století, se řadí mezi nejstarší a neznámější na Moravě. V 18. století zde byla provedena kompletní barokní přestavba podle návrhů J. B. Santiniho. Součástí kláštera je barokní kostel sv. Petra a Pavla bohatě zdobený sochami, obrazy a freskami. V 19. století se stal centrem vzdělanosti a v jeho knihovně je na 60 000 svazků, mezi nimiž najdeme i vzácné prvotisky.
Klášter Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova je ženský cisterciácký klášter, jehož název znamená "Brána nebes". Byl založen v r. 1233 královnou Kunhutou a dnes představuje jedinečnou ukázku románsko-gotické architektury. Křížová chodba je dokonce jedinou ucelenou ve střední v Evropě. Součástí kláštera je kostel, při jehož stavbě byla poprvé na Moravě použita šestidílná klenba. Jeho unikátní portál je bohatě zdobený plastikami Krista, apoštolů a dalšími rostlinnými a figurálními motivy.
Zámek v Rosicích u Brna je renesanční dvoupatrová stavba s arkádovým nádvořím. V interiérech zámku je přístupná zámecká expozice jako doklad historických bytových kultur v moravském prostředí.
Hrad Veveří stojí na skalnatém ostrohu nad Brněnskou přehradou a byl zbudován ve druhé polovině 13. století. Má rozsáhlé gotické opevnění a před hradem je románská kaple Panny Marie z doby kolem r. 1200.
Bučovický zámek byl založen v r. 1567 Janem Šemberou z Boskovic, poté připadl Lichtenštejnům. Zámek je čtyřúhelníková mohutná renesanční stavba, která má uvnitř kolem nádvoří třípatrové arkády. Štukatérská a malířská výzdoba reprezentačních sálů patří k nejpozoruhodnějším ve střední Evropě. Byla zde použita zvláštní technika, při níž sochařská výzdoba je v pozadí doplňována malbami.