Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sociální prostředí Jihomoravského kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Jihomoravského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2021 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem1 184 56810 516 707
Míra celkového přírůstku obyvatel2,832,08
Průměrný důchod celkem14 52814 815
Počet zařízení sociální péče celkem3233 529
Dokončené byty celkem4 78934 581
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem6973
Zdroj dat: ČSÚ