Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sociální prostředí Jihomoravského kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Jihomoravského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2015 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem1 175 02510 553 843
Míra celkového přírůstku obyvatel1,851,48
Průměrný důchod celkem10 79410 994
Počet zařízení sociální péče celkem3333 343
Dokončené byty celkem3 33825 095
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem7175